Premier Ewa Kopacz nominowała Prezesa Creotech do Rady Polskiej Agencji Kosmicznej

Premier Ewa Kopacz nominowała Prezesa Creotech do Rady Polskiej Agencji Kosmicznej

Prezes Rady Ministrów nominowała członków Rady Polskiej Agencji Kosmicznej. W tej grupie znalazł się także dr Grzegorz Brona, Prezes Creotech Instruments S.A. Powołana na 5-letnią kadencję Rada zebrała się 12. maja na swoje pierwsze posiedzenie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie.

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) została powołana przez Sejm 25 lipca 2014 roku. Jej zadaniem ma być koordynowanie polskich działań w sferze badania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. POLSA ma pomagać instytucjom akademickim i naukowym oraz przedsiębiorstwom we wspólnym pozyskiwaniu finansowania, zamówień i wdrażaniu produkcji technologii kosmicznych. Do tej pory zadania te podzielone były między różne ministerstwa i instytucje państwowe, przy dużym udziale Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Polska Agencja Kosmiczna ma także wspierać budowę polskiego przemysłu kosmicznego poprzez likwidację barier pomiędzy biznesem, a nauką i pośrednictwo w pozyskiwaniu funduszy
z Europejskiej Agencji Kosmicznej dla rodzimych przedsiębiorców. Dla Polski ma to oznaczać rozwój technik satelitarnych, obecnych na co dzień w naszym życiu: w komunikacji i łączności, nawigacji, monitoringu środowiska czy prognozowaniu pogody.

Źródło: KPRM RP

Comments are closed.