CreoDIAS

Platforma CreoDIAS zapewnia pozwala na przetwarzanie aktualnych i archiwalnych danych pochodzących z europejskiego programu Copernicus. Dane przechowywane są lokalnie, na serwerach CreoDIAS, a platforma umożliwia zainteresowanym firmom (Stronom Trzecim) tworzenie na ich bazie zaawansowanych usług dla użytkowników końcowych i oferowanie ich w ramach CreoDIAS Marketplace oraz Front Office.

Kategoria:

Opis

Rozwiązanie CreoDIAS ma na celu zwiększenie liczby użytkowników, stymulowanie innowacyjności i stworzenie nowych modeli biznesowych w oparciu o dane i informacje bazujące na obserwacji Ziemi.

Copernicus to rewolucyjny unijny program obserwacji i monitorowania Ziemi, zapewniający dane dotyczące naszej planety i jej środowiska z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Europy. Za sprawą rozmaitych technologii, od satelitów w przestrzeni kosmicznej do systemów pomiarowych na ziemi, morzu i w powietrzu, Copernicus dostarcza w sposób otwarty i bezpłatny danych operacyjnych oraz zapewnia usługi informacyjne w wielu różnych obszarach zastosowań, zarówno prywatnych, naukowych jak i komercyjnych.

Copernicus jest głównym dostawcą danych i zobrazowań z obserwacji Ziemi, oferującym pełne, bezpłatne i otwarte dane obywatelom, władzom publicznym, decydentom politycznym, naukowcom oraz przedsiębiorcom.

Usługi Copernicus znajdują zastosowanie w wielu różnych sferach, obejmujących monitorowanie zmiany klimatu, zrównoważony rozwój, transport i mobilność, planowanie regionalne i lokalne, nadzór morski, rolnictwo oraz zdrowie.

W 2017 r. Europejska Agencja Kosmiczna, działając w imieniu Komisji Europejskiej, podpisała umowę dotyczącą wdrożenia CreoDIAS z konsorcjum kierowanym przez Creotech Instruments S.A., w skład którego wchodzą: CloudFerro, Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji  (WIZIPISI), Geomatys, Outsourcing Partner oraz Sinergise.