Agnieszka Wiśniewska

Członek Rady Nadzorczej

Ukończyła ekonomię na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Studia Podyplomowe z Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej.

W latach 1999-2006 zatrudniona w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się nadzorem właścicielskim nad spółkami górnictwa węgla kamiennego, a następnie od 2006r.do 2015r. w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie sprawowała nadzór właścicielski m.in. nad spółkami w restrukturyzacji.

Aktualnie zatrudniona w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na stanowisku eksperta. Do jej obowiązków należy nadzór nad spółkami wchodzącymi w skład portfela ARP S.A. oraz nad fundacjami, dla których ARP S.A. pełni rolę fundatora.

Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji Pełnomocnika Wspólnika oraz na stanowisku członka Rady Nadzorczej w spółkach kapitałowych, w tym: w Elektrowni Chorzów S.A., Polskich Pracowniach Konserwacji Zabytków S.A., Wytwórni Octu i Musztardy w Parczewie Sp. z o.o., Kórnickim Przedsiębiorstwie Handlowo – Usługowym „Jagrol” Sp. z o.o.