Barbara Hajdas

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz studiów
MBA dla finansistów na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona
Koźmińskiego w Warszawie.

Pracuje w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. na stanowisku wicedyrektora
Departamentu Usług Finansowych, gdzie zajmuje się udzielaniem pożyczek dla
dużych przedsiębiorstw.

Posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji członka Rady Nadzorczej w spółkach
kapitałowych, w tym: TPSM Sp. z o.o., Diora-Swidnica Sp. z o.o., Synergia 99 Sp.
z o.o., Energetyka "Wisłosna" Sp. z o.o.