Creotech Instruments postpones start of subscriptions as part of Public Offering to 12 May 2022

Creotech-debiut

Creotech Instruments has updated the schedule of its New Share Offering. Under the revised timeline, subscriptions under the Retail Investors Tranche will start on 12 May and run until 23 May 2022, while the maximum price will be announced by 11 May. The start of the Bookbuilding process among Institutional Investors was scheduled for 18 May 2022 while the Issue Price will be set on 24 May 2022. Subscriptions as part of the Institutional Investors Tranche will be open between 25 and 27 May 2022. The issue proceeds will, among others, be allocated to the completion of key R&D projects and increasing production and sales capacities. The company also intends to apply for a share listing transfer from the NewConnect market to the Warsaw Stock Exchange’s regulated market in Q2 2022.

“We published our Prospectus related to the Public Offering of shares in late April. While the roadshow has not started yet, we are already seeing the first signs of interest in our company and the share issue and have already scheduled the first meetings with investors. However, to enable the subscription for Creotech Instruments shares to the broadest possible group of Investors, in agreement with our advisors, we decided to postpone the date of the Offering by a few days. Accordingly, subscriptions as part of the Retail Investors tranche will start on 12 May 2022, with our announcement of the maximum price coming a day earlier, i.e. on 11 May. Subscriptions in the Institutional Investors Tranche will run from 25 to 27 May 2022. We will allocate the issue proceeds to our continued growth. One of our ambitions is to strengthen CRI’s position in global space tech markets. Talks with the first potential partners are already underway,” says Grzegorz Brona, President of the Management Board at Creotech Instruments S.A. “Taking all this into account, we remain confident and hope for a successful conclusion of the issue,” adds Grzegorz Brona.

The New Share issue involves no fewer than 99,140 and no more than 396,558 series I shares with a nominal value of PLN 0.10 per share. The proceeds from the Public Offering will be allocated to the completion of key R&D projects and to increasing production and sales capacities. More details of the Offering are available at the company’s website: https://creotech.pl/pl/, in the “Public Offering’ tab or directly at: https://creotech.pl/ipo/.

The Lead Manager of the Offering is Dom Maklerski Navigator S.A with Noble Securities S.A. acting as Co-manager and cc group sp. z o.o. advising the Management Board and law firm WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy serving as legal advisors.

Creotech Instruments is Poland’s largest manufacturer and global supplier of space technologies and specialized electronics and instruments, including for quantum computers, quantum cryptography, as well as quantum physics and high energy laboratories.

UPDATED OFFERING SCHEDULE:

DateActivity
by 11 May 2022Publication of the Maximum Price in the form of a Supplement to the Prospectus
12 May – 23 May 2022;
subscriptions close on 23 May at 11:59 PM
Subscriptions and payments as part of the Retail Investors Tranche
18 May 2022Start of Bookbuilding process among Institutional Investors
24 May 2022
until 4 PM
Close of Bookbuilding process among Institutional Investors
24 may 2022Determination and publication of: (i) final number of Offered Shares; (ii) final number of Offered Shares allotted to investors in each tranche; and (iii) Issue Price of Offered Shares
25 – 27 May until 11:59 PM Subscriptions and payments for Offered Shares in Institutional Investors Tranche
2 June 2022Allotment of Offered Shares
around 20 June 2022Registration of Series I Shares allotment certificates on the securities accounts of Retail Investors and Institutional Investors
around 20 June 2022Admission of Existing Shares and New Share Allotment Certificates and New Shares* to trading on the WSE
around 21 June 2022Assumed first day of trading of Existing Shares and allotment certificates on the regulated market (this date depends on the decision of the WSE and the National Depository for Securities)

***

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych spółki.

ico_newsletter Subscribe to receive latest news:
ico_newsletterThank You!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.