Creotech Instruments S.A. improves margin and increases total revenues by 20% in 2021

entrepreneur-1340649_1280

From January to December 2021, Creotech Instruments, a leading Polish manufacturer of satellite systems and components and advanced electronics, generated total revenues of over PLN 40m, achieving a 20% year-on-year increase. Over the reporting period, the company was able to improve the EBITDA margin adjusted for the net result on R&D activity to about 17%. The company’s robust financial performance came on the back of completed space technology and quantum computing contracts. Last year, the company carried out a successful IPO and made its debut on the Warsaw Stock Exchange’s (WSE) NewConnect market. Currently, the company is trying to raise additional capital under its new Public Offering of New Shares worth PLN 55.7m net. Creotech Instruments is planning to make its debut on the WSE’s regulated market in the first half of the year.

“We are consistently able to hit our growth milestones and thus improve our revenues and margins, with nearly all funds generated being allocated to R&D efforts. Thanks to this, in line with our plans, in 2021 we managed to improve our performance YoY. In the reporting period, we achieved over PLN 40m in total revenues (net sales revenues of approximately PLN 33m plus revenues from grants for R&D projects of approximately PLN 7m), representing a 20% growth relative to 2020. Our EBITDA exceeded PLN 3m. EBITDA adjusted for the net result on R&D activity stood at PLN 5.6m,” says Maciej Kielek, CFO and Vice President of the Management Board of Creotech Instruments.

Established in 2012, Creotech Instruments specializes primarily in the space sector and scientific instruments and is one of Europe’s first entities to develop and manufacture quantum computer components. Thus far, the company has developed 37 advanced systems for quantum applications delivered to nearly 50 scientific laboratories, such as the University of Oxford and Berkley. In 2021, Creotech raised an additional PLN 5m to develop quantum technology products. These funds originated from a grant provided by the National Center for Research and Development (NCBiR) for the R&D project: ‘Electronics in response to the challenges of Quantum Technologies’.

In 2013, Creotech Instruments partnered up with the Space Research Center and the European Space Agency, thus marking its first venture into the space sector. One of the company’s current programs is PIAST (Polish Imaging Satellites), a strategic project for the Polish defense sector. This April, the company has completed PIAST’s first review, the System Requirements Review. The goal of the entire project is to place three observation microsatellites in orbit around the Earth in 2024.

At the same time, the company is working on EagleEye, a project involving the development of an Earth observation microsatellite. The satellite is slated for launch to low Earth orbit in 2023-2024.

For two years now, Creotech Instruments has also been hard at work developing its increasingly prominent UAV segment. It is estimated that in 2026 the global drone market will be worth approximately USD 41.3bn.

On 25 April 2022, Creotech Instruments launched a Public Offering of its shares covering 99,140 to 396,558 series I shares with a nominal value of PLN 0.10 each and disposal of up to 100,000 existing shares. The sale of shares by key shareholders is related to their obligation to settle their liabilities to the Industrial Development Agency, the company’s first major external shareholder. The proceeds, up to PLN 55.7m net, will be used primarily to complete key R&D projects and increase the company’s production and sales capacities. According to the schedule, subscriptions in the Retail Investors Tranche will be open between 9 and 17 May 2022, while subscriptions in the Institutional Investors Tranche will run from 19 to 23 May 2022. The Lead Manager is Dom Maklerski Navigator S.A., with Noble Securities S.A. acting as co-manager responsible for, among others, coordinating the work of the Retail Syndicate. Details of the offering are available on the company’s website: https://creotech.pl/pl/, in the “Public Offering” tab or directly on the following website: https://creotech.pl/ipo/.

“The funds raised from the offering will primarily allow us to optimize and finalize space projects and increase our production capacity in this area to up to 20 satellites per year. This will position Creotech to upscale our business and thus boost our financial performance. The public offering precedes our planned share listing transfer from the NewConnect market to the WSE’s regulated market,” says Grzegorz Brona, President of the Management Board of Creotech Instruments S.A. Our entrance to the main market is scheduled for mid-2022,” adds Grzegorz Brona.

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji Spółki, o której mowa w niniejszym materiale („Oferta”) przeprowadzana jest wyłącznie na podstawie prospektu w rozumieniu art. 6 ust. 3 Rozporządzenia 2017/1129, zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”) w dniu 25 kwietnia 2022 r. („Prospekt”), który jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce, Ofercie oraz o dopuszczeniu i wprowadzeniu akcji Spółki oraz praw do akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”). KNF zatwierdza Prospekt wyłącznie jako spełniający standardy kompletności, zrozumiałości i spójności nałożone Rozporządzeniem 2017/1129. Zatwierdzając Prospekt, KNF nie weryfikuje, ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia przez nią działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym dokumencie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem akcji Spółki. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, Spółka udostępniła Prospekt na stronie internetowej Spółki (https://creotech.pl/ipo/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (https://dmnavigator.pl/oferty) oraz Noble Securities (https://noblesecurities.pl/bankowosc-inwestycyjna/emisje-akcji/prospektyemisyjne/2266-prospekt-emisyjny-creotech-instruments-s-a) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które są zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

ico_newsletter Subscribe to receive latest news:
ico_newsletterThank You!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.