SST PL

SST PL jest projektem budowy zautomatyzowanego systemu optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. System ma składać się z dwóch teleskopów: szerokokątnego i wąskokątnego, które będą obserwować i śledzić obiekty kosmiczne oraz ich wejścia w atmosferę. Projekt realizuje konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Członkami konsorcjum są Creotech Instruments i Wojskowa Akademia Techniczna. Creotech Instruments odpowiada za projekt i budowę wysokoczułych kamer do teleskopu o wąskim polu widzenia do śledzenia obiektów kosmicznych. Planowane uruchomienie systemu przewidywane jest na rok 2017.

Informacje dodatkowe

Obserwacje obiektów kosmicznych pozwalają na określenie ich orbity oraz określenie miejsca wejścia satelity w atmosferę i miejsca upadku na Ziemi z wyprzedzeniem, co pozwala na redukcję strat spowodowanych tym wypadkiem.

SST_PL

Fot. 1. Teleskop szerokokątny opracowany przez ITWL (ITWL).

 

Comments are closed.