Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 17/2021

Creotech Instruments S.A. zaprasza do składania ofert w związku z Zapytaniem ofertowym nr 17/2021. Zapytanie ofertowe nr 17_2021 Załącznik nr 1 Specyfikacja zamówienia Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5
Zobacz więcej

publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499

Informujemy, że w dn. 8 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499 ukazała się publikacja o następującej treści: Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000407094, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141246690 , NIP 9512244313 , kapitał zakładowy 140.123,20 PLN (w całości opłacony) (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 §…
Zobacz więcej

Projekt realizowany ze środków POIR

  Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020   Cel finansowania: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Planowane efekty: Podtrzymanie działalności gospodarczej bez zakłóceń w okresie lipiec-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19 ma przynieść także…
Zobacz więcej