Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 13/2020

Niniejszym  Creotech Instruments S.A. zaprasza do składania ofert w związku z Zapytaniem ofertowym nr 13/2020. --- Creotech Instruments S.A. is inviting to submit proposals due to Request for proposal no. 13/2020.   Zapytanie ofertowe nr 13_2020 RFP No. 13_2020 Załącznik 1 Załącznik 2 Załącznik 3 Załącznik 4 Annex no. 1 Annex no. 2 Annex no. 3 Annex no. 4
Zobacz więcej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.06.2020

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9 („Siedziba Spółki”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.   Porządek obrad obejmuje:   Otwarcie Zgromadzenia,…
Zobacz więcej