Creotech Instrument S.A. opublikowała memorandum i rozpoczyna publiczną emisję akcji o wartości do 2,5 mln euro

stock-market-6531146_1920

Creotech Instruments S.A., wiodący w Europie producent systemów i podzespołów satelitarnych oraz zaawansowanej elektroniki dedykowanej m.in. do systemów sterowania komputerami kwantowymi, opublikował memorandum informacyjne i rozpoczyna pierwszą publiczną ofertę akcji. Inwestorom zostało zaoferowanych do 185.000 akcji zwykłych serii H. Emisja poprzedzi debiut Spółki na rynku NewConnect warszawskiej giełdy.

  • Creotech Instruments S.A. planuje pozyskać ok. 11 mln zł.
  • Zapisy na akcje w Transzy Małych Inwestorów będą przyjmowane od 29 marca
    do 12 kwietnia 2021 r.
  • W przypadku objęcia wszystkich nowo emitowanych akcji, ich udział w kapitale zakładowym Spółki wyniesie 11,66%.
  • Spółka notuje systematyczny wzrost przychodów do poziomu 29 mln zł, przy EBITDA ponad 3 mln zł w 2020 roku.
  • W planach Spółki na lata 2023-2024 jest wystrzelenie pierwszego własnego mikrosatelity obserwacyjnego oraz rozpoczęcie sprzedaży komercyjnej podobnych mikrosatelitów o wartości ok. 1-4 mln USD każdy.
  • Pozyskane z emisji nowych akcji środki Spółka planuje przeznaczyć m.in. na dalsze prace związane z opracowaniem satelity obserwacyjnego Ziemi i podniesieniem na najwyższy poziom rozwoju technologii platformy mikrosatelitarnej HyperSat, w celu stworzenia własnej oferty modułowych platform satelitarnych, a także na dalszy wzrost sprzedaży i biznesu.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Urządzenia Spółki brały udział w 26 projektach dla sektora kosmicznego, w tym 10 dla lotnych misji kosmicznych – z czego 4 zrealizowanych dla Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Jednym z najważniejszych projektów realizowanych obecnie przez Creotech jest platforma satelitarna HyperSat, która pozycjonuje Spółkę w gronie kilkunastu firm na świecie zdolnych oferować mikrosatelity i całe konstelacje mikrosatelitarne dostosowane do szczególnych potrzeb klienta.

– Dane analityczne wskazują, że rynek mikrosatelitów rośnie bardzo dynamicznie – w bieżącej dekadzie będzie to wzrost ponad 5-krotny. Wynika on głównie ze stale rosnącej liczby zastosowań tych urządzeń. Pełnią one zadania w zakresie obserwacji, nawiązywania i utrzymywania łączności krytycznej, łączności internetowej czy też dostarczania prognoz meteorologicznych. Widząc potencjał tego sektora, chcemy być jednym z największych  beneficjentów jego wzrostu w Europie. Do końca bieżącego roku zakończymy prace pozwalające osiągnąć 7 poziom gotowości technologicznej (TRL7) platformy satelitarnej, co oznacza gotowość do wdrożenia jej w misjach kosmicznych i przetestowania systemu w kosmosie. Pierwsza misja wykorzystująca tę platformę – EagleEye – wystartuje na przełomie roku 2023/2024 i będzie dostarczać wysokorozdzielcze zdjęcia Ziemi z niskiej orbity – ok. 400 km. Chcemy oferować podobne rozwiązanie firmom, które zamierzają budować własne konstelacje satelitów. Wkrótce rozpoczniemy pierwszy projekt komercjalizacji platformy HyperSat polegający na budowie konstelacji trzech satelitów do celów bezpieczeństwa i obronności. Budżet na nasze działania w tym zakresie wynosi 20 mln zł i jest rozłożony na najbliższe 3 lata. Projekt jest dla nas bardzo prestiżowy – mówi Jacek Kosiec, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Wartość globalnego rynku kosmicznego w 2017 r. szacowana była na 350 mld USD, wg szacunków do 2026 r. wzrośnie ona do ok. 560 mld USD (za Research and Markets). Segmenty usług satelitarnych oraz produkcji satelitów były warte łącznie ok. 130 mld dolarów. Jednocześnie Polska Strategia Kosmiczna zakłada, że do 2030 r. obroty polskiego sektora kosmicznego powinny wynosić nie mniej niż 3% łącznych obrotów rynku europejskiego.

– Branża technologii kosmicznych oraz zaawansowanej elektroniki jest rynkiem ogromnie perspektywicznym. Widzimy to chociażby po tym, jak rośnie nasza spółka.  Na prowadzone projekty pozyskaliśmy dofinansowanie o łącznej wartości ponad 95 mln zł. Rozpoczęliśmy już komercjalizację pierwszych produktów, czego efektem jest uzyskanie 29 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2020 r. Potrafimy generować nadwyżkę finansową, którą inwestujemy skutecznie w B+R. Chcemy kontynuować prowadzenie rozpoczętych prac badawczych i część środków pozyskanych z planowanej emisji akcji zamierzamy przeznaczyć na wkład własny w projekcie, który już uzyskał maksymalny poziom dofinansowania. Chodzi o dalszy rozwój platformy HyperSat i wystrzelenie mikrosatelity obserwacyjnego EagleEye. Ponadto, chcemy stopniowo przechodzić na projekty o wyższej marży.  W generowanych przez nas przychodach zaczyna rosnąć udział produkcji na rzecz odbiorców przemysłowych oraz prywatnych z sektorów mikrosatelitów i ich podzespołów oraz systemów obrazowania Ziemi. Dążymy tutaj do dalszego zwiększania sprzedaży, aby przyspieszyć procesy pozyskiwania kontraktów, m.in. na konstelacje satelitów. Wartość jednego takiego kontraktu może sięgać nawet setek milionów złotych. Środki z emisji pomogą nam nie tylko dokończyć nasze projekty B+R, ale także skutecznie nawiązywać kontakty z potencjalnymi klientami. – tłumaczy Jacek Kosiec.

Creotech Instruments swój aktualny portfel zamówień na 2021 rok wycenia obecnie na ok. 25 mln zł, ale wartość ta nie uwzględnia projektów krótkoterminowych, które mogą przynieść Spółce kolejne kilka milionów złotych dodatkowych przychodów w drugiej połowie roku. Wśród uwzględnionych przedsięwzięć znajdują się programy z segmentów takich jak: budowa mikrosatelitów, systemy synchronizacji czasu, systemy wsparcia operacji lotów dronowych, czy też największe w Europie repozytorium danych satelitarnych CreoDIAS stworzone przez Spółkę na zlecenie ESA w ramach kontraktu o wartości ok. 14 mln euro.

Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych potrwają od 29 marca do 12 kwietnia 2021 r. i odbywać się będą po Maksymalnej Cenie Emisyjnej, która została ustalona przez Zarząd na poziomie 61 zł za akcję.

W Ofercie przewidziano także udział pracowników, współpracowników oraz partnerów biznesowych Spółki.  Będą to tzw. Osoby Uprawnione, których imienną listę wraz z przysługującą do nabycia każdej z tych osób liczbą Akcji Oferowanych, Emitent przekaże Firmie Inwestycyjnej najpóźniej w ostatnim dniu przyjmowania zapisów na Akcje Oferowane w Transzy Małych Inwestorów.

Harmonogram oferty Creotech Instruments S.A. przedstawia się następująco:

Terminy

(rok 2021)

Zdarzenie
26 marca Publikacja Memorandum
29 marca Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Małych Inwestorów
12 kwietnia

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

 

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Małych Inwestorów
12 kwietnia do godz.24.00 Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Małych Inwestorów
od 8 kwietnia

do 13 kwietnia do godz.15.00

Budowa księgi popytu (book-building) wśród inwestorów wybranych przez Firmę Inwestycyjną
Do 14 kwietnia do godz. 12.00 Ustalenie Ceny Emisyjnej i ustalenie liczby Akcji Nowych w podziale na poszczególne transze
14 kwietnia Rozpoczęcie przyjmowania Zapisów i wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej
16 kwietnia

do godz.18.00 – w przypadku Zapisów składanych w wersji papierowej

do godz.24.00 – w przypadku Zapisów składanych elektronicznie

Zakończenie przyjmowania Zapisów w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej
16 kwietnia do godz. 24.00 Zakończenie przyjmowania wpłat w Transzy Dużych Inwestorów i Transzy Pracowniczej
19 kwietnia Ewentualne przyjmowanie Zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
Do 20 kwietnia Przydział Akcji Nowych  oraz podanie do publicznej wiadomości  wyników Oferty Publicznej
Do 23 kwietnia Ewentualny zwrot nadpłaconych kwot (w przypadku nadsubskrypcji lub wystąpienia różnicy pomiędzy Ceną Maksymalną a Ceną Emisyjną)

 

Zapisy na akcje Creotech Instruments S.A. w ofercie publicznej przyjmuje Dom Maklerski Navigator.

Szczegóły dot. przebiegu i warunków oferty publicznej zawiera Memorandum Informacyjne dostępne na stronach Creotech Instruments S.A.: www.creotech.pl/ofertapubliczna oraz Domu Maklerskiego Navigator S.A.: www.dmnavigator.pl

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.