Creotech Instruments w II kwartale 2022 planuje przeprowadzić publiczną emisję akcji i zadebiutować na rynku głównym GPW w Warszawie

stock-exchange-642896_1280

Notowana na NewConnect spółka Creotech Instruments, jeszcze w tym roku planuje przeniesienie akcji na rynek regulowany GPW w Warszawie. Wcześniej, w II kwartale 2022 r., firma chce przeprowadzić publiczną emisję akcji. Potrzeby inwestycyjne spółki to około 50 – 60 mln zł. Strategia spółki zakłada ukończenie kluczowych projektów R&D oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych i sprzedażowych spółki. W perspektywie najbliższych lat celem Creotech Instruments jest zdobycie pozycji jednego z głównych dostawców technologii kosmicznych z Europy Środkowej. W 2021 r. spółka wypracowała ok. 40 mln zł przychodów ogółem, m.in. z projektów kosmicznych, biznesu kwantowego, usług dla segmentu dronowego oraz produkcji kontraktowej i grantów.

– Działamy na perspektywistycznym rynku, przy stosunkowo małej konkurencji w Polsce. Jednocześnie konsekwentnie realizowana strategia i innowacyjny model biznesowy pozwoli nam osiągać dynamiczny wzrost skali biznesu. Jednym z naszych najważniejszych celów jest umieszczenie na orbicie okołoziemskiej satelity EagleEye, a następnie satelit obserwacyjnych dla segmentu obronności w ramach projektu PIAST. Będzie to niezwykle ważny moment w historii Creotech. Chcemy dowieść, że nasze platformy mikrosatelitarne spełniają wszystkie oczekiwania i uzyskać tzw. space heritage. To pozwoli nam na rozpoczęcie sprzedaży platform mikrosatelitarnych o jednostkowej wartości do 4 mln USD klientom komercyjnym. Jednocześnie w bliższej perspektywie chcemy przenieść  akcje naszej spółki na rynek regulowany GPW i tym samym poszerzyć grupę kontrahentów i przyszłych partnerów biznesowych – mówi Grzegorz Brona, Prezes zarządu Creotech Instruments S.A. – Planujemy by dołączenie do grona spółek z rynku głównego GPW poprzedziła publiczna emisja akcji. Proces zatwierdzania Prospektu jest już na ostatniej prostej. Liczymy na otrzymanie pozytywnej decyzji KNF-u w najbliższym czasie – dodaje Grzegorz Brona.

Środki pozyskane z publicznej emisji akcji spółka przeznaczy na rozbudowę technologii produkcyjnych i tym samym ukończenie projektów R&D dotyczących technologii satelitarnych, systemów kwantowych i systemów zarządzania operacjami UAV (bezzałogowych statków powietrznych).

Koordynatorem oferty będzie Dom Maklerski Navigator SA. Proces wspierać będzie Noble Securities i kancelaria prawna WBW Weremczuk, Bobeł & Wspólnicy. Funkcję Doradcy Zarządu Creotech pełni CC Group. Szczegóły oferty publicznej akcji, w tym harmonogram zapisów, będą dostępne w Prospekcie, który zostanie opublikowany niezwłocznie po jego zatwierdzeniu przez KNF.

Creotech Instruments S.A. to polska firma specjalizująca się w rozwoju technologii kosmicznych oraz elektroniki i aparatury do zastosowań globalnych, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej, laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Firma jako pierwsza w Europie rozpoczęła produkcję elektroniki sterującej komputerami nowej generacji. Dotychczas stworzyła 37 systemów dla kwantowego zaplecza, które dostarcza  do blisko 50 laboratoriów naukowych, m.in. do Oxfordu, czy Berkley`a.

Strategiczne założenia Creotech Instruments do 2025 roku:

 • Kosmos:
  • sukces misji kosmicznej EagleEye w zakresie umieszczenia na orbicie mikrosatelity do obserwacji Ziemi – 2023 rok. Satelita powstaje na platformie HyperSat
  • realizacja misji PIAST (Polish ImAging SaTellites) realizowanej dla Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Atmosfera ziemska: główny dostawca systemów do analizy ryzyka, planowania i kontroli misji UAV w Polsce i znaczący w Europie
 • Ziemia:
  • dostawca pełnego systemu sterowania dla komputerów kwantowych
  • silna pozycja jednego z najważniejszych integratorów danych satelitarnych w Europie z uwagi na współpracę z EUSPA i KE
  • wprowadzenie systemu synchronizacji czasu do rozwiązań telekomunikacyjnych.

Creotech Instruments uczestniczy obecnie w kolejnej misji Comet Interceptor organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zadaniem spółki jest zaprojektowanie i wykonanie komponentów do jednego z urządzeń badawczych sondy. W 2029 r. czytnik zostanie  umieszczony w głębokiej przestrzeni kosmicznej w celu badania składu i właściwości komet.

 

***

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym, zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie Spółki („Prospekt”), o ile zostanie opublikowany w związku z planowaną ofertą publiczną jej akcji oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki oraz praw do akcji nowej emisji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”). Prospekt sporządzony w związku z Ofertą  oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o Ofercie. Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego; oraz (ii) publikacji Prospektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na stronie internetowej Spółki https://creotech.pl/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (www.dmnavigator.pl) oraz Noble Securities (www.noblesecurities.pl) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które będą zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Opublikowany Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.
Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.
Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.
Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

 

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.