Creotech Instruments z 33,2 mln zł przychodów po III kwartałach 2023 roku

chart-1905225_1280

Creotech Instruments przedstawił wyniki za III kwartały 2023 roku, w których wygenerował 33,2 mln zł przychodów ogółem, o 45% więcej w ujęciu rok do roku, z czego 22,5 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów, o 64% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Zgodnie z planem rozwoju, obejmującym intensyfikację prac B+R w kluczowych projektach oraz przygotowaniami do uruchomienia nowego zakładu produkcyjnego, poniesione koszty wpłynęły na wynik EBITDA, który po III kwartałach wyniósł -4,4 mln zł. Środki pieniężne na 30.09.2023 wyniosły 24,7 mln zł. Istotny wzrost środków pieniężnych nastąpi w IV kwartale br., w którym zaksięgowane zostaną wpływy z zakończonej z sukcesem w październiku br. oferty publicznej, Spółka pozyskała z niej około 60 mln zł brutto. W III kwartale 2023 roku Creotech ogłosił strategię finansowania projektów kosmicznych w ramach której zamierza osiągnąć pozycję wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w UE w projektach obronnych i komercyjnych w perspektywie kolejnych lat. Do realizacji tego celu w istotnym stopniu przyczynić ma się komercjalizacja autorskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat, która jest podstawą zaplanowanej na 2024 rok misji EagleEye. Platforma HyperSat jest także podstawą w szeregu innych misji m.in. dla ESA – Twardowski, UE – REACTS, a także strategicznych projektów obronnych w Polsce – projekt dla Agencji Uzbrojenia oraz misja PIAST.

Znaczący rozwój Creotech Instruments na przestrzeni ostatnich lat umożliwia obecnie rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które Spółka zamierza kontynuować na poziomie krajowym, a także europejskim. Dla krajowych potrzeb publicznych i projektów obronnych Creotech finalizuje obecnie fazę A projektu dla Skarbu Państwa – Agencji Uzbrojenia, a prace nad misją PIAST przebiegają zgodnie z planem. Na rynku europejskim kluczowym projektem jest REACTS, w którym Spółka jako lider segmentu satelitarnego, koordynuje działania największych firm z Europy m.in. Airbus czy OHB. W ramach programu księżycowego, ESA wybrała konsorcjum Creotech do fazy 0/A dla projektu związanego z mapowaniem Księżyca, najważniejszej tego rodzaju europejskiej misji od 20 lat.

Najważniejszym wydarzeniem III kwartału 2023 roku było dla Creotech Instruments przyjęcie strategii, która zakłada osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy platform mikrosatelitarnych w UE w projektach obronnych i komercyjnych. Cel ten będziemy realizować przede wszystkim dzięki postępującej komercjalizacji naszej platformy mikrosatelitarnej HyperSat, a dodatkowe środki w wysokości około 60 mln zł brutto, pozyskane przez nas w październiku br. w ramach z sukcesem zakończonej oferty publicznej, pozwolą nam wdrożyć niezbędne inwestycje do obsługi rosnącej puli dużych projektów w których Creotech odgrywa znaczącą rolę. Kończymy obecnie fazę A dla Agencji Uzbrojenia i zgłaszamy gotowość do podjęcia kolejnych etapów tego dużego projektu, o łącznej wartości przekraczającej 100 mln EUR. Ponadto w tym tygodniu podpisana została umowa dot. projektu REACTS, gdzie jako lider kluczowej części, tj. segmentu satelitarnego, będziemy przygotowywać europejski standard dla dostarczenia funkcjonalnych satelitów na orbitę w czasie krótszym niż 72 godziny od zaistnienia sytuacji kryzysowej. To strategiczne projekty, zarówno dla Polski, jak i dla całej Unii Europejskiej. Przyszły rok będzie momentem w którym część projektów zacznie już przechodzić do faz produkcyjnych, a to powinno skutkować rozpoznawaniem przychodów na skalę istotnie wyższą niż dotychczas komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

W lipcu br. Creotech Instruments przedstawił strategię finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem produkowanych przez Spółkę platform mikrosatelitarnych HyperSat. W celu osiągnięcia pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w UE w projektach obronnych i komercyjnych, Creotech zamierza zrealizować w kolejnych latach plan inwestycyjny obejmujący trzy kluczowe obszary: rozbudowę portfolio produktowego, w tym przeskalowanie autorskiej platformy HyperSat do 200 kg, zwiększenie zdolności produkcyjnych, a także wzmocnienie działu sprzedażowego. Źródłem finansowania dla inwestycji będą m.in. środki pozyskane z zakończonej w październiku br. oferty publicznej w której Spółka pozyskała ok. 60 mln zł brutto.

W nowym zakładzie produkcyjnym w Piasecznie prowadzone są aktualnie zaawansowane prace budowlane, których zakończenie planowane jest na przełom 2023 i 2024 roku. Nowy kompleks to około 2800 m2, z czego około 2000 m2 stanowi przestrzeń przystosowana do specjalistycznej produkcji elektroniki i montażu satelitów. Inwestycja pozwoli na zwiększenie zdolności produkcyjnych oraz znaczną automatyzację procesów montażu i integracji. Zakończenie wszystkich prac, w tym uruchomienie dwóch clean roomów o łącznej powierzchni 250 m2 nastąpi w I kwartale 2024 roku.

W celu udziału w dalszych fazach, realizowanych przez Creotech Instruments dużych projektów, intensyfikowaliśmy prace związane z uruchomieniem nowego, większego i nowocześniejszego zakładu produkcyjnego. Kompleks w Piasecznie istotnie podnosi nasze możliwości produkcyjne, dzięki czemu możemy sprostać wszystkim wymaganiom jakie stawiane są przed wykonawcą dalszych faz projektów takich jak np. projekt dla Agencji Uzbrojenia, a potencjalnie także Camilla lub inne o zbliżonej skali. Komercjalizacja naszej platformy mikrosatelitarnej HyperSat postępuje, a dodatkowe zdolności produkcyjne będą kluczowe w II połowie 2024 roku, w której spodziewamy się przyspieszenia zamówień komercyjnych, w ślad za udaną misją EagleEye. Prace nad naszym największym własnym projektem postępują, a integracji satelity z rakietą Falcon 9 amerykańskiej firmy SpaceX, spodziewamy się w II kwartale 2024 roku dodaje dr hab. Grzegorz Brona.

HyperSat to pierwsza w Polsce i opracowana od podstaw przez polskich inżynierów, platforma satelitarna składająca się z modułów poszczególnych podsystemów. Pozwala na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 kg do kilkudziesięciu kg, a w przyszłości do 200 kg, o zróżnicowanym przeznaczeniu m.in. rozpoznania obrazowego, telekomunikacji czy nawigacji z niskiej orbity Ziemi. HyperSat jest rozwijany przez Creotech Instruments od 2017 roku i powstał przy wsparciu ekspertów ESA, jest zgodny z europejskimi wymaganiami dot. projektowania i budowy systemów satelitarnych (ECSS). Platforma stanowi podstawę m.in. dla misji EagleEye, która zostanie zrealizowana w 2024 roku. Satelita przygotowany przez Spółkę zostanie wyniesiony na rakiecie firmy SpaceX.

W lipcu 2023 roku Polska podjęła strategiczną decyzję o zwiększeniu krajowego zaangażowania w budżet ESA o dodatkowe 295 mln euro w latach 2023-2025. Mechanizm składki krajowej do ESA pozwala na odzyskanie niemal całości wpłaconych środków w postaci projektów i zleceń od ESA dla krajowych firm. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Creotech zrealizował wspólnie z ESA ponad 25 projektów kosmicznych, stając się jednym z największych polskich kontrahentów i firmą pierwszego wyboru w Europie Środkowej dla kluczowych projektów Agencji. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z ESA na temat kilku innych misji kosmicznych opartych na jej autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.