Platforma HyperSat wybrana przez OHB do misji tankowania satelity na orbicie Ziemi

hypersat-1024x576

Creotech Instruments podpisał umowę z firmą OHB System AG o wartości 400 tys. EUR na przygotowanie projektu satelity opartego na autorskiej platformie HyperSat. Spółka wchodzi w skład międzynarodowego konsorcjum pod przewodnictwem OHB, które zrealizuje dla Europejskiej Agencji Kosmicznej nowatorski projekt misji przeprowadzenia tankowania satelity na orbicie Ziemi. Zadaniem zaprojektowanego przez Creotech satelity będzie przeprowadzenie dokowania, a następnie przyjęcie transferu paliwa z drugiego, większego satelity. Harmonogram misji zakłada wyniesienie satelity na orbitę w drugiej połowie 2026 roku. To pierwszy projekt, w którym działający na zlecenie ESA główny koordynator misji, czyli komercyjna firma OHB, wybrał autorską platformę Creotech jako kluczowy element swojej misji kosmicznej. Sam projekt jest zgodny ze strategicznym kierunkiem rozwoju Spółki, zakładającym komercjalizację platformy HyperSat, która w tym roku zostanie przetestowana w warunkach kosmicznych w ramach misji EagleEye.

Satelita projektowany przez Creotech Instruments jest elementem zleconego przez Europejską Agencję Kosmiczną projektu „Preliminary design of in-space transportation proof of concept-1: In-Orbit rendezvous and docking-phase-B1”. W ramach konsorcjum Spółka będzie odpowiedzialna za przygotowanie projektu satelity opartego na autorskiej platformie HyperSat, którego realizacja rozpoczęła się na początku 2024 roku i potrwa ok. 5 miesięcy. Po jego zakończeniu planowane są kolejne rozmowy z ESA w celu zawarcia kontraktu na budowę zaprojektowanego satelity, który zgodnie z harmonogramem projektu ma zostać wyniesiony na orbitę w drugiej połowie 2026 roku.

Zaprojektowanie satelity o masie ok. 60 kg opartego na naszej autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat to efekt wielu lat rozwoju Spółki i posiadania wysokich kompetencji. Warto podkreślić, że po przeprowadzonej analizie rynku przez OHB, to właśnie nam zdecydowano się powierzyć ten kluczowy element całego projektu. Misja, której będziemy częścią ma wykazać zdolność do przeprowadzenia orbitalnego transferu paliwa z satelity tankującego do zaprojektowanego przez nas satelity klienckiego. Za projekt satelity tankującego odpowiada Berlin Space Technology GmbH, a za projekt całego systemu odpowiada OHB System AG, czyli największa i najbardziej renomowana firma niemiecka, specjalizująca się w dziedzinie technologii i systemów kosmicznych. Współpraca między nami przyczyni się do cennej wymiany wiedzy i zwiększenia rozpoznawalności Creotech na europejskim rynku, co jest zgodne z naszym dążeniem do zajęcia w UE pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w projektach obronnych i komercyjnych komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Misja wykonania orbitalnego transferu paliwa na orbicie Ziemi stanowi element szerszego programu ESA Future Space Transportation Systems, który zakłada rozwój systemów logistycznych do prowadzenia manewrów i usług pomiędzy satelitami na orbicie okołoziemskiej. Celem jest m.in. wykazanie wykonalności kontrolowanej deorbitacji, transportu cargo, a także transportowania mikro statków kosmicznych na średnią i geostacjonarną orbitę Ziemi. Zadaniem satelity zaprojektowanego przez Creotech będzie przeprowadzenie dokowania, a następnie przyjęcie transferu paliwa z drugiego, większego satelity.

W projekcie satelity dla ESA uwzględnimy szereg rozwiązań opracowanych na potrzeby zaplanowanej na 2024 rok misji wyniesienia satelity EagleEye, który jest oparty o naszą platformę HyperSat. Jej postępująca komercjalizacja na globalnym rynku kosmicznym jest kluczowa z perspektywy naszego dalszego wzrostu, a rozwój naszej platformy, zakładający m.in. przeskalowanie jej do obsługi satelitów o masie 200 kg, stanowi jeden z kluczowych obszarów inwestycji, na które w październiku ubiegłego roku pozyskaliśmy z sukcesem środki w ramach przeprowadzonej oferty publicznej. Udział Creotech w nowatorskiej misji tankowania satelity może przyczynić się do wydłużenia okresu realizacji przyszłych misji satelitarnych, a także rozszerzyć ich użyteczność o bardziej skomplikowane misje, które wymagają dużego zużycia paliwa. Można powiedzieć, że jesteśmy częścią konsorcjum tworzącego fundamenty dla innowacyjnych misji kosmicznych przyszłości dodaje dr hab. Grzegorz Brona.

HyperSat to pierwsza w Polsce i opracowana od podstaw przez polskich inżynierów, platforma satelitarna składająca się z modułów poszczególnych podsystemów. Pozwala na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 kg do kilkudziesięciu kg o zróżnicowanym przeznaczeniu m.in. rozpoznania obrazowego, telekomunikacji czy nawigacji z niskiej orbity Ziemi. HyperSat jest rozwijany przez Creotech Instruments od 2017 roku i powstał przy wsparciu ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej i w zgodzie z europejskimi wymaganiami dot. projektowania i budowy systemów satelitarnych (ECSS). Platforma stanowi podstawę dla misji EagleEye, która zostanie zrealizowana w 2024 roku oraz dla misji PIAST. Celem spółki jest również wykorzystanie jej w strategicznych projektach obronnych na szczeblu krajowym i europejskim.

W lipcu 2023 roku Polska podjęła strategiczną decyzję o zwiększeniu krajowego zaangażowania w budżet ESA o dodatkowe 295 mln euro w latach 2023-2025. Mechanizm składki krajowej do ESA pozwala na odzyskanie niemal całości wpłaconych środków w postaci projektów i zleceń od ESA dla krajowych firm. Na przestrzeni ostatnich 10 lat Creotech zrealizował wspólnie z ESA ponad 25 projektów kosmicznych, stając się jednocześnie jednym z największych polskich kontrahentów i firmą pierwszego wyboru w Europie Środkowej dla kluczowych projektów Agencji. Spółka prowadzi obecnie rozmowy z ESA na temat kilku innych misji kosmicznych opartych na jej autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.