CaSSIS

Creotech Instruments S.A. zakończył montaż SMT przemiennika systemu zasilania modelu protolotnego kamery CaSSiS. Moduł wykonano na zlecenie Centrum Badań Kosmicznych PAN, które jest członkiem konsorcjum przemysłowego budującego sondę ExoMars Trace Gas Orbiter.

Kolorowa kamera stereo CaSSIS jest częścią naukowej aparatury na pokładzie orbitera ExoMars TGO w ramach segmentu kosmicznego misji ExoMars.

CaSSIS jest kamerą o wysokiej rozdzielczości wykonującą kolorowe zdjęcia stereo formacji geologicznych powierzchni Marsa związanych z emisją śladowych gazów będących przejawem procesów geologicznych lub być może życia pod powierzchnią planety. Instrumenty NOMAD i ACS na pokładzie sondy będą wykorzystywać obrazy z kamery do identyfikacji źródeł emisji, które mogłyby być dowodem na istnienie tych procesów.

CaSSiS znajduje się na spodzie sondy patrzącej w stronę powierzchni Marsa. Położenie kamer na orbiterze jest pokazane na rysunku poniżej.

ExoMars jest dużą misją Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Agencji Kosmicznej Federacji Rosyjskiej (Roscosmos) szukającą biologicznych śladów życia na Marsie, które istnieje obecnie lub istniało w przeszłości. Misja składa się z czterech platform kosmicznych:

  • ExoMars Trace Gas Orbiter – orbiter poszukujący śladów gazów na Marsie związanych z życiem lub procesami geologicznymi,
  • Schiaparelli EDM – lądownik badający warunki meteorologiczne na Marsie,
  • ExoMars Rover Lander – lądownik łazika ExoMars Rove,
  • ExoMars Rover – łazik poszukujący śladów życia biologicznego na Marsie.

Sonda ExoMars TGO i lądownik Schiaparelli EDM będą wysłane na Marsa w 2016 roku na pokładzie rosyjskiej rakiety Proton. Lądownik łazika ExoMars i sam łazik są przewidziane do wysłania na Marsa w 2018 roku na pokładzie kolejnej rakiety Proton. Głównym wykonawcą sondy jest Thales Alenia Space.

sonda

Położenie kamery CaSSIS na sondzie ExoMars Trace Gas Orbiter. Credit: ESA/University of Bern.

http://exploration.esa.int/mars/51347-location-of-cassis-on-the-exomars-trace-gas-orbiter/

 

Comments are closed.