Category Archives: Projekty UE

Projekt realizowany ze środków POIR

  Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020   Cel finansowania: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19. Planowane efekty: Podtrzymanie działalności gospodarczej bez zakłóceń w okresie lipiec-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19 ma przynieść także…
Zobacz więcej

Satelitarny system laserowego wykrywania zagrożeń kolizyjnych (DSTAR)

Projekt DSTAR realizowany jest przez Creotech Instruments SA., specjalizujący się m.in. w elektronice i oprogramowaniu systemów kosmicznych oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, specjalizujący się m.in. w rozwoju optycznych systemów zobrazowania przestrzennego. W ramach współpracy powstanie urządzenie, możliwe do zamontowania na satelicie, składające się z modułu optycznego oraz superkomputera, przetwarzającego dane bezpośrednio na pokładzie satelity. Celem projektu jest budowa systemu umieszczanego na satelitach, którego zadaniem będzie detekcja i kalkulacja trajektorii śmieci kosmicznych.…
Zobacz więcej

POLON czyli POLski mOduł Napędowy

Projekt POLON realizowany jest przez dwóch liderów polskiej branży kosmicznej – Creotech Instruments (specjalizującego się w elektronice i oprogramowaniu systemów kosmicznych a także w integracji mikrosatelitów) oraz Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa (specjalizującego się w paliwach rakietowych i systemach napędowych). Celem projektu jest zaprojektowanie, skonstruowanie i przetestowanie modelu inżynieryjnego satelitarnego modułu napędowego o nazwie POLON (POLski mOduł Napędowy). Moduł napędowy umożliwi satelicie (o masie do 200…
Zobacz więcej

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt AI-ARTIQ

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt AI-ARTIQ w konsorcjum z Uniwersytetem Warszawskim oraz partnerami z Niemiec: Ferdinand Braun Institut (FBH) oraz firmą QUARTIQ GmbH. Creotech Instruments wraz z Wydziałem Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego i partnerami z Niemiec, Ferdinand Braun Institut oraz QUARTIQ GmbH, są w trakcie realizacji projektu dofinansowanego przez NCBR. Powstaje właśnie nowy laser zoptymalizowany pod kątem użycia w rozwijanych w laboratoriach na całym świecie technologiach kwantowych. Creotech opracowuje niezbędną elektronikę…
Zobacz więcej