Category Archives: Projekty UE

IMPAKT

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt obejmujący dopracowanie i komercjalizację infrastruktury programowo-sprzętowej kontrolno-pomiarowej „IMPAKT” dla aplikacji wykorzystujących zjawiska kwantowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Tworzony system odpowiada…
Zobacz więcej

Renesans – platforma satelitarna w nowym standardzie HyperCube

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt pt. „Projekt RENESANS, platforma satelitarna w nowym standardzie HyperCube” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt RENESANS polega na opracowaniu uniwersalnej platformy satelitarnej w standardzie…
Zobacz więcej

Hetman

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt pt. „Specjalistyczny system HETMAN kontrolno-pomiarowy zintegrowany z systemem czasu rzeczywistego oraz wspierający synchronizację czasu na poziomie poniżej jednej nanosekundy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.…
Zobacz więcej

Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Creotech

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt pt. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) CREOTECH Instruments Spółka Akcyjna dla konstrukcji satelitarnych i misji kosmicznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego systemów satelitarnych o centrum badawczo-rozwojowe, składające się z następujących (nowych) działów: 1)…
Zobacz więcej