Category Archives: Walne zgromadzenia

publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499

Informujemy, że w dn. 8 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499 ukazała się publikacja o następującej treści: Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000407094, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141246690 , NIP 9512244313 , kapitał zakładowy 140.123,20 PLN (w całości opłacony) (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 §…
Zobacz więcej

publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 3/2021 (6148) pod pozycją 880

Informujemy, że w dn. 7 stycznia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 3/2021 (6148) pod pozycją 880 ukazała się publikacja o następującej treści:   Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia…
Zobacz więcej

publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 246/2020 (6136) pod pozycją 72351

Informujemy, że w dn. 17 grudnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 246/2020 (6136) pod pozycją 72351 ukazała się publikacja o następującej treści:   Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia…
Zobacz więcej

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2020 (6121) pod pozycją 66094

Informujemy, że w dn. 26 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2020 (6121) pod pozycją 66094 ukazała się publikacja o następującej treści:   Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia…
Zobacz więcej