O nas

Historia firmy Creotech Instruments S.A.

Creotech Instruments S.A. powstał w 2012 roku w wyniku przekształcenia spółki Creotech Sp. z. o. o., założonej przez naukowców wywodzących się z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Firma zawsze stawiała sobie za cel współpracę z najlepszymi specjalistami na świecie i dostarczanie im zaawansowanych rozwiązań technologicznych.

Od początku swojej działalności Creotech Instruments współpracował z czołowymi laboratoriami fizyki w Stanach Zjednoczonych i Europie, a od roku 2013 rozpoczął pracę przy projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej ESA. Pierwszym takim projektem było wytworzenie komponentów elektroniki dla eksperymentu ASIM, obecnie pracującego na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

W 2014 roku spółka pozyskała nowego, strategicznego inwestora – Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. oraz wsparcie ze strony funduszy europejskich, co stanowiło przełom w rozwoju firmy. Creotech Instruments stworzył własną linię produkcyjną i zbudował „clean rooms”, tzw. zamknięte pomieszczenia, niezbędne w montażu elektroniki kosmicznej. Równolegle pozyskał również nowe projekty z ESA, m.in. na zaprojektowanie i budowę podsystemów dla misji komicznej PROBA-3.

W 2015 roku firma pozyskała dofinansowanie z kolejnych funduszy europejskich, tym razem związanych z pracami badawczymi nad systemami dla laboratoriów fizyki wysokiej energii. Dzięki temu Creotech Instruments podjął, m.in. współpracę w dostarczeniu systemów dla dużej infrastruktury badawczej w UK, Brazylii, czy Rumunii. Kolejnym ważnym krokiem w ścieżce rozwoju był projekt systemu elektroniki wspierającej komputery kwantowe oraz dalsza ekspansja firmy na rynkach międzynarodowych (20 krajów).

Od 2016 roku Creotech Instruments zaczyna rozwijać swoje możliwości w ramach projektów dystrybucji i przetwarzania danych satelitarnych. Jest liderem jednej z czterech infrastruktur przechowujących wszystkie europejskie dane satelitarne programu Copernicus.

Kolejny krok w intensywnym rozwoju spółki nastąpił w roku 2017, kiedy to rozpoczęto projekt budowy polskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat. Jest ona odpowiedzią na potrzebę prowadzenia misji kosmicznych o masie do 60 kg.

Creotech Instruments rozwija ten projekt we współpracy z renomowanymi polskimi podmiotami naukowymi oraz firmami, tj.: Centrum Badań Kosmicznych, Instytut Lotnictwa, Instytut Technologii Wojsk Lotniczych, Scanway Sp. z o.o. Na przełomie roku 2023/2024 pierwszy satelita bazujący na naszej autorskiej platformie HyperSat zostanie wyniesiony w kosmos z misją obserwacji Ziemi.

W 2018 roku firma rozpoczyna działalność w nowym obszarze, jakim są lotnicze systemy bezzałogowe. Stworzona przez Creotech Instruments nowa marka – Creoscan – jest odpowiedzią na zautomatyzowany nadzór nad ruchem dronów w przestrzeni publicznej. Dwa lata później spółka rozszerza swoją działalność w tym obszarze dodatkowo o wsparcie wykrywania przeszkód lotniczych dla standardowego ruchu lotniczego. Rozpoczyna bliską współpracę z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej. W czasie pandemii firma uzyskała zdolność produkcyjną i dopuszczenie na rynek polski profesjonalnych respiratorów.

Spółka zdecydowała się również w 2021 roku na wejście na rynek New Connect na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Wierzymy, że to dopiero początek niesamowitej historii Creotech Instruments. Jesteśmy dumni z naszych ambitnych projektów. Nie ograniczamy się wyłącznie do produkcji jednego, specjalistycznego urządzenia, ale dostarczamy rozbudowane, zintegrowane systemy dedykowane użytkownikom końcowym we wszystkich obszarach naszej działalności.