Projekt realizowany ze środków POIR

Projekt realizowany ze środków POIR

 

Projekt w ramach działania 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Cel finansowania: Uzyskanie finansowania na cele związane z działalnością finansowaną kapitałem obrotowym średniego przedsiębiorcy, w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19.

Planowane efekty: Podtrzymanie działalności gospodarczej bez zakłóceń w okresie lipiec-wrzesień 2020. Wsparcie na finansowanie kapitału obrotowego w okresie pierwszej fali pandemii COVID-19 ma przynieść także efekt w postaci utrzymania działalności średniego przedsiębiorcy w następnych miesiącach.

Spółka uzyskała dofinansowanie projektu „Dotacja na kapitał obrotowy dla Creotech Instruments Spółka Akcyjna”. Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w okresie epidemii COVID-19.

Cel projektu i planowane efekty: Podtrzymanie działalności przedsiębiorstwa
Wartość projektu: 232329,75 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 100%.

Comments are closed.