Projekty Blog

 • SAT-AIS-PL - SAT-AIS-PL jest satelitarnym systemem monitorowania ruchu morskiego .Zadaniem systemu będzie zbieranie informacji z automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS) na potrzeby bezpieczeństwa i administracji ruchu morskiego. Przekazywanie danych ze statków do stacji naziemnych zostanie rozbudowane o nowy standard VDES, który ma zostać wprowadzony przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną w najbliższych latach. Satelita SAT-AIS-PL będzie pierwszym polskim satelitą przemysłowym, którego wykonanie zlecono konsorcjum przemysłowo-naukowemu pod przewodnictwem Creotech Instruments S.A., zgodnie z normami obowiązującymi w Europejskiej Agencji Continue Reading
 • SST PL - SST PL jest projektem budowy zautomatyzowanego systemu optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej w konkursie ogłoszonym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. System ma składać się z dwóch teleskopów: szerokokątnego i wąskokątnego, które będą obserwować i śledzić obiekty kosmiczne oraz ich wejścia w atmosferę. Projekt realizuje konsorcjum pod przewodnictwem Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Członkami konsorcjum są Creotech Instruments i Wojskowa Akademia Techniczna. Creotech Instruments odpowiada za projekt i budowę wysokoczułych kamer do teleskopu Continue Reading
 • FS SSA - FS SSA jest studium wykonalności Polską Agencji Kosmicznej na architekturę systemu świadomości w obszarze przestrzeni kosmicznej ze szczególnym uwzględnieniem podsystemu obserwacji i śledzenia obiektów kosmicznych. Zlecone zostało przez Polską Agencję Kosmiczną dla konsorcjum przemysłowego, którego liderem jest Astri Polska, zaś Creotech Instruments podwykonawcą. Creotech odpowiada za analizę krajowego rynku rozwiązań technicznych do systemu i analizę lokalizacji komponentu optycznego systemu w Polsce i zagranicą. System świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej składa się z trzech Continue Reading
 • FS SAR - FS SAR PFS SAR jest studium wykonalności Polskiej Agencji Kosmicznej na satelitarny system zobrazowań radarowych. Zostało zlecone przez Polską Agencję Kosmiczną dla konsorcjum przemysłowego, którego liderem jest PLZ Warszawa-Okęcie, zaś Creotech Instruments podwykonawcą. Creotech jest odpowiedzialny za analizę krajowego rynku rozwiązań technicznych dla systemu. Satelity radarowe wykonują obrazy Ziemi wykorzystując skanując obszar zainteresowania falami radiowymi, wysyłanymi przez radar na ich pokładzie. Sygnał radarowy odbija się od badanej Continue Reading
 • EO CLOUD - W ramach projektu „EO Innovation Platform Testbed Poland” w Polsce powstanie potężne repozytorium danych obserwacyjnych Ziemi gromadzonych przez satelity w ramach takich misji, jak, m.in.: Landsat, Evisat, Sentinel i innych. W tym celu zostanie udostępniona użytkownikom infrastruktura bazodanowa, której towarzyszyć będą wirtualne i fizyczne serwery obliczeniowe oraz serwisy i narzędzia umożliwiające użytkownikom komercyjnym i naukowym pozyskiwanie i przetwarzanie danych satelitarnych. W skład konsorcjum realizującego projekt na podstawie umowy zawartej z Europejską Agencją Kosmiczną, na którego czele stoi Continue Reading
 • CaSSIS - Creotech Instruments S.A. zakończył montaż SMT przemiennika systemu zasilania modelu protolotnego kamery CaSSiS. Moduł wykonano na zlecenie Centrum Badań Kosmicznych PAN, które jest członkiem konsorcjum przemysłowego budującego sondę ExoMars Trace Gas Orbiter. Kolorowa kamera stereo CaSSIS jest częścią naukowej aparatury na pokładzie orbitera ExoMars TGO w ramach segmentu kosmicznego misji ExoMars. CaSSIS jest kamerą o wysokiej rozdzielczości wykonującą kolorowe zdjęcia stereo formacji geologicznych powierzchni Continue Reading
 • WR-SYNTEF - In the frame of WR-SYNTEF project is feasibility study carried out on the use of time synchronisation technology developed by Creotech Instruments to synchonize the work of ESA Ground Stations Network.
 • MAIT QUAL - MAIT QUAL project supports the development of Creotech Instruments competences in areas of assembly, integration and testing AIT of elements and space qualified systems in conformity with ESA standards.
 • PROBA 3 - Scientific satellite PROBA 3 will observe solar corona and will test precision flight techniques of satellite platforms in formation.
 • ASTP - ASTP Project (ASIM Technology Support Programme) carried out in the frame of ESA GSTP (General Support Technology Programme) supports the development of Creotech’s competences in area of manufacturing of space qualified electronics in conformity with ESA standards.
 • NEOSTEL - The goal of NEOSTEL project is to create ground based network of telescopes for Near Earth Objects observation in the frame of ESA/EU Space Situational Awareness Programme.
 • ASIM - ASIM Project (Atmospheric Space Interactions Monitor) is the experiment aimed to examine optical emissions and terrestrial gamma flashes created from stratosphere and mesosphere interactions with space radiation.
 • OPS-SAT - OPS-SAT is an ESA small LEO test platform. Its mission is to test innovative reconfigurable hardware and software solutions for needs of mission operations to be implemented in future ESA space missions.