Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211 (6101) pod pozycją 58341

Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211 (6101) pod pozycją 58341

Informujemy, że w dn. 28 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211 (6101) pod pozycją 58341 ukazała się publikacja o następującej treści:

 

Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Celem usprawnienia przyjmowania dokumentów akcji prosimy o wcześniejsze umówienie jego terminu poprzez email: biuro@creotech.pl.

Comments are closed.