Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Creotech

Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego Creotech

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt pt. „Rozbudowa centrum badawczo-rozwojowego (CB-R) CREOTECH Instruments Spółka Akcyjna dla konstrukcji satelitarnych i misji kosmicznych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.1 „Wsparcia inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Projekt zakłada rozwój posiadanego zaplecza produkcyjnego systemów satelitarnych o centrum badawczo-rozwojowe, składające się z następujących (nowych) działów:

1) zaplecza projektowego dla układów satelitarnych, w szczególności układów kontroli satelitów, układów dystrybucji zasilania, oraz układów pozycjonowania i kamer stosowanych w przestrzeni kosmicznej,

2) prototypowni układów kosmicznych, pozwalającej na szybkie wytworzenie, przy zachowaniu standardów przemysłu kosmicznego zaprojektowanych układów przeznaczonych dla misji kosmicznych,

3) zaplecza testowego dla zaprojektowanych i wykonanych prototypów.

Zapotrzebowanie na tego typu zaplecze wynika z chęci dywersyfikacji produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych.

Wartość całkowita Projektu:  4 274 112,00 PLN

Kwota dofinansowania: 1 798 150,40 PLN

 

[/mp_span] [/mp_row]

Comments are closed.