SAT-AIS-PL

SAT-AIS-PL

SAT-AIS-PL jest satelitarnym systemem monitorowania ruchu morskiego .Zadaniem systemu będzie zbieranie informacji z automatycznego systemu identyfikacji statków (AIS) na potrzeby bezpieczeństwa i administracji ruchu morskiego. Przekazywanie danych ze statków do stacji naziemnych zostanie rozbudowane o nowy standard VDES, który ma zostać wprowadzony przez Międzynarodową Unię Telekomunikacyjną w najbliższych latach. Satelita SAT-AIS-PL będzie pierwszym polskim satelitą przemysłowym, którego wykonanie zlecono konsorcjum przemysłowo-naukowemu pod przewodnictwem Creotech Instruments S.A., zgodnie z normami obowiązującymi w Europejskiej Agencji Kosmicznej. System satelitarny SAT-AIS-PL będzie się składać z następujących elementów:

 1. Satelity o masie ok. 40 kg. z odbiornikiem sygnałów z nadajników AIS zainstalowanych na jednostkach pływających oraz modułem VDES
 2. Naziemnej stacji łączności w Polsce,
 3. Centrum kontroli lotu i sterowania zlokalizowanego również w Polsce,
 4. Terminali danych AIS udostępniających dane dla użytkowników.

Potencjalnymi użytkownikami danych z systemu są Urzędy Morskie, Służby Ratownictwa Morskiego, Wojsko Polskie, Straż Graniczna.

Prace nad systemem satelitarnym SAT-AIS-PL prowadzi konsorcjum przemysłowo-naukowy, którego liderem jest Creotech Instruments S.A. Creotech Instruments pełni rolę głównego wykonawcy i integratora systemu. Pozostałymi członkami Konsorcjum są:

 1. Centrum Badań Kosmicznych PAN,
 2. Akademia Morska w Gdyni,
 3. Instytut Łączności PIB,
 4. ATOS Polska,
 5. Hertz Systems,
 6. Śląskie Centrum Naukowo-Techniczne Przemysłu Lotniczego.

Cały projekt ma trwać siedem lat. Ramowy harmonogram prac przedstawia się następująco:

 1. Lata 2016-17 – Faza 0/A/B1 – projekt misji satelity, budowa demonstratorów podsystemów.
 2. Lata 2018-20 – Faza B2/C/D/E1 – Projekt systemu, budowa i wystrzelenie satelity.
 3. Lata 2020-2022 – Faza E2/F – faza operacyjna systemu i sprowadzenie satelity z orbity po jej zakończeniu.

Informacje dodatkowe:

 1. Automatyczny System Identyfikacji (AIS) jest systemem bliskiego zasięgu przybrzeżnego do śledzenia statków i zapobiegania ich kolizji. Opracowano go, aby dostarczał identyfikację i pozycję statków i stacji brzegowych. Transpondery AIS automatycznie nadają te informacje w regularnych odstępach czasu. Identyfikacja i dane nawigacyjne są przesyłane co 2 do 180 sekund, w zależności od aktywności statku. Co 6 minut nadawane są dane związane z podróżą jednostki. Sygnały AIS są odbierane przez transpondery AIS zainstalowane na innych statkach lub stacjach brzegowych. System AIS jest obowiązkowy dla wszystkich statków o wyporności od 300 ton wzwyż pływających na wodach międzynarodowych, statkach towarowych wyporności od 500 ton wzwyż pływających na wodach lokalnych i wszystkich jednostkach pasażerskich.
 2. Organizacją sprawującą nadzór międzynarodowy nad przestrzeganiem wymogów wyposażenia jednostek pływających w systemy AIS jest Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO), zaś Europejska Agencja Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA) realizuje te zadania na wodach europejskich. Na szczeblu krajowym w Polsce zadania te realizują Urzędy Morskie.
 3. Zasięg horyzontalny systemu AIS wynosi 74 kilometry (40 mil morskich), co oznacza iż statek znajdujący się w odległości większej nie odbierze sygnału z innego statku lub stacji brzegowej z powodu krzywizny horyzontu Ziemi. Stąd narodziła się potrzeba wykorzystania satelitów do zbierania i przekazywania danych AIS na statki i stacje brzegowe znajdujące się w odległości większej niż zasięg horyzontalny AIS. Dzięki wykorzystaniu satelitów zwiększono znacząco bezpieczeństwo ruchu morskiego.

AISSAT-1https://directory.eoportal.org/web/eoportal/satellite-missions/content/-/article/aissat-1

Fot. 1. Satelita AISSAT-1 (EO Portal).

 

Comments are closed.