Aleksander Szalecki

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Studiował prawo na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Universitad International de Catalunya w Barcelonie oraz socjologię na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył aplikację adwokacką w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie oraz studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej.

Z branżą funduszy europejskich związany od 8 lat, jest Partnerem Zarządzającym spółki Stratego - Doradztwo Europejskie Sp. z o.o.Firma specjalizuje się w pozyskiwaniu publicznych źródeł finansowania (unijnych i krajowych) projektów dla przedsiębiorstw, samorządów, jednostek naukowo-badawczych oraz podmiotów z branży usług medycznych. Przez ten okres doradzał szerokiej grupie przedsiębiorców od start-upów poprzez największe i najbardziej innowacyjne krajowe podmioty.

Autor ponad dwustu biznesplanów i studiów wykonalności z wielu branż, od energetyki poprzez przemysł aż po informatykę i przetwórstwo rolne. Aktywny inwestor, związany z branżą ekologiczną, optoelektroniczną i przemysłem kosmicznym.