Walne zgromadzenia

  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.03.2020 - Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 27.02.2020 r., nr 40/2020 (5930), pozycja 10583 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad. Porządek obrad po zmianach obejmuje:   Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności Continue Reading