Walne zgromadzenia

  • publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499 - Informujemy, że w dn. 8 czerwca 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 108/2021 (6253) pod pozycją 36499 ukazała się publikacja o następującej treści: Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000407094, Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141246690 , NIP 9512244313 , kapitał zakładowy 140.123,20 PLN (w całości opłacony) (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 402 § 1 i § 2 Kodeksu spółek Continue Reading
  • publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 3/2021 (6148) pod pozycją 880 - Informujemy, że w dn. 7 stycznia 2021 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 3/2021 (6148) pod pozycją 880 ukazała się publikacja o następującej treści:   Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie Continue Reading
  • publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 246/2020 (6136) pod pozycją 72351 - Informujemy, że w dn. 17 grudnia 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 246/2020 (6136) pod pozycją 72351 ukazała się publikacja o następującej treści:   Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie Continue Reading
  • Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2020 (6121) pod pozycją 66094 - Informujemy, że w dn. 26 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 231/2020 (6121) pod pozycją 66094 ukazała się publikacja o następującej treści:   Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie Continue Reading
  • Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2020 (6120) pod pozycją 65765 - Informujemy, że w dn. 25 listopada 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 230/2020 (6120) pod pozycją 65765 ukazała się publikacja o następującej treści: Zarząd Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie, KRS 0000407094; Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 141246690, NIP 9512244313, kapitał zakładowy 140.123,20 PLN (w całości opłacony) (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 oraz art. 402 § Continue Reading
  • Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Biuro Maklerskie - Informujemy, że w dn. 20 lipca 2020 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego – jako podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy Spółki.
  • Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211 (6101) pod pozycją 58341 - Informujemy, że w dn. 28 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 211 (6101) pod pozycją 58341 ukazała się publikacja o następującej treści:   Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie Continue Reading
  • Publikacja w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210 (6100) pod pozycją 57976 - Informujemy, że w dn. 27 października 2020 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 210 (6100) pod pozycją 57976 ukazała się publikacja o następującej treści: Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na 19.11.2020 na godzinę 11:00, które odbędzie się Continue Reading
  • Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 30.06.2020 - Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS Spółki Akcyjnej z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9 („Siedziba Spółki”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2020r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki.   Porządek obrad obejmuje:   Otwarcie Zgromadzenia, Wybór Przewodniczącego, Stwierdzenie ważności zwołania Continue Reading
  • Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – 23.03.2020 - Zarząd CREOTECH INSTRUMENTS S.A. z siedzibą w Piasecznie, ul. gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407094, w nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 27.02.2020 r., nr 40/2020 (5930), pozycja 10583 o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na skutek zgłoszenia przez akcjonariusza Spółki żądania wprowadzenia zmian w porządku obrad Zgromadzenia, Spółka dokonała zmiany w porządku obrad. Porządek obrad po zmianach obejmuje:   Otwarcie Zgromadzenia. Wybór Przewodniczącego. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności Continue Reading