Privacy Policy

Polityka Prywatności w zakresie przetwarzania danych osobowych i polityka „cookies”

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej zwanego „RODO” oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku, w celu wywiązania się z obowiązków wynikających z RODO, poniżej przedstawiona zostaje polityka prywatności, w tym polityka cookies (dalej „Polityka Prywatności”), określająca zasady przetwarzania Państwa danych osobowych, zawierająca informacje dotyczące w szczególności:

 1. Administratora danych osobowych,
 2. sposobu gromadzenia, zakresu i celu przetwarzania danych osobowych,
 3. zasięgu terytorialnego i okresu przetwarzania danych osobowych,
 4. odbiorców danych osobowych, innych niż Administrator,
 5. dochodzenia roszczeń w związku z przetwarzaniem danych osobowych, w tym uprawnień osób, których dane podlegają przetwarzaniu,
 6. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych;

I Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Creotech Instruments S.A. z siedzibą Piasecznie, ul. Gen. Leopolda Okulickiego 7/9, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407094 (dalej „Administrator”)

II Sposób gromadzenia, zakres, cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Informacje ogólne

Polityka Prywatności ma zastosowanie do osób odwiedzających stronę internetową Administratora (dalej „Użytkownik”) pod domeną: www.creotech.pl (dalej „Strona Internetowa”), którzy za pośrednictwem formularza udostępnionego na Stronie Internetowej (dalej „Formularz”) kontaktują się z Administratorem, podając wskazane w Formularzu następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Ponadto, w zakres danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora na zasadach wynikających z Polityki Prywatności wchodzą inne niż wyżej wskazane dane, jeżeli zostały przekazane Administratorowi przez Użytkownika w drodze korespondencji elektronicznej na wskazany na Stronie Internetowej adres e-mail Administratora.

Zwracamy się z prośbą o niepodawanie za pośrednictwem e-maila lub Formularza informacji zawierających szczególne kategorie danych osobowych, wymienionych w art. 9 ust. 1 RODO (informacje o rasie czy pochodzeniu etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności do związków zawodowych, informacje dotyczące zdrowia fizycznego lub psychicznego, dane genetyczne, dane biometryczne, informacje o życiu seksualnym czy orientacji seksualnej oraz przeszłości kryminalnej). W przypadku podania takich informacji z jakiegokolwiek powodu, będzie to oznaczać wyraźną zgodę na zbieranie przez Administratora i wykorzystywanie takich informacji w sposób określony w Polityce Prywatności lub określony w miejscu, gdzie informacje te zostały ujawnione.

Z pośrednictwem Formularza Użytkownik kieruje do Administratora zapytania dotyczące oferowanych przez Administratora produktów i usług.

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu:

 • obsługi zapytań ogólnych Użytkownika,
 • obsługi zapytań specjalistycznych Użytkownika,
 • przygotowania oferty dla Użytkownika, w przypadku otrzymania przez Administratora zapytania ofertowego,
 • marketingowym lub informacyjnym, w szczególności poprzez marketing bezpośredni produktów władnych Administratora, wysyłkę Użytkownikowi newslettera lub dostarczania innych informacji dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Administratora,
 • podjęcia działań zmierzających do zawarcia z Użytkownikiem umowy,
 • wykonania czynności związanych z realizacją umowy zawartej z Użytkownikiem;

Zbierając dane osobowe, zawsze informujemy o podstawie prawnej ich przetwarzania. Gdy informujemy o:

 • 6 pkt 1 lit. a) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe na podstawie otrzymanej zgody,
 • 6 pkt 1 lit. b) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem, na otrzymane żądanie,
 • 6 pkt 1 lit. c) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązku prawnego,
 • 6 pkt 1 lit. f) RODO – oznacza to, że przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów, o których zawsze informujemy.
 1. Pliki logowania

W każdym przypadku, gdy Użytkownik wywołuje Stronę Internetową, system informatyczny Administratora automatycznie gromadzi i przetwarza dane i informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług świadczonych drogą elektroniczną, takie jak: adres IP komputera Użytkownika, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane systemu operacyjnego Użytkownika, dane dotyczące urządzenia Użytkownika, dane dotyczące aktywności na Stronie Internetowej, w tym poszczególnych podstronach.

Informacje powyższe nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkownika, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą Użytkownikowi na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej Użytkownika zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane te są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej.

 1. Statystyka korzystania z usług Administratora

W celu poprawy jakości swoich usług, oraz zapewnienia bezpieczeństwa systemu Administratora, Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony Internetowej, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej Użytkownika. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii oraz z narzędzi statystycznych Google Analytics. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w prawnie uzasadnionym interesie Administratora, polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony Internetowej, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności Użytkownika. Informacje o Użytkowniku nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości Strony Internetowej, ułatwianie korzystania ze Strony Internetowej oraz poprawa jakości świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej, jest nie tylko standardem rynkowym, ale również oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

Użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

 1. Działania marketingowe i PR Administratora

Na Stronie Internetowej Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności użytkowników.

Administrator może również zamieszczać informacje marketingowe dotyczące produktów lub usług swoich kontrahentów. Wyświetlanie tych treści dokonywane jest przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO, zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora polegającym na działaniach marketingowych produktów lub usług swoich kontrahentów.

Użytkownik ma prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach marketingowych.

 1. Przetwarzanie danych osobowych na portalach społecznościowych

Administrator informuje, że  prowadzi profile na wskazanych niżej portalach społecznościowych, za pośrednictwem których Administrator wchodzi w interakcje z Użytkownikiem. Z tego względu Administrator jest współadministratorem danych osobowych wraz z dostawcami wymienionych portali społecznościowych. Wszelkie informacje o przetwarzaniu danych osobowych po stronie tych dostawców można znaleźć na stronach:

 1. Pliki COOKIES

Polityka plików cookies Administratora:

 1. Poprzez piki cookies należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach
 3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze Strony Internetowej. Administrator wykorzystuje te pliki do:
  • możliwości logowania i utrzymywania sesji Użytkownika na każdej kolejnej podstronie Strony Internetowej,
  • dopasowania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić Stronę Internetową,
  • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika.
 4. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych danych Administrator opracował wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Administrator kontroluje ich wykonywanie i stale sprawdza ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 5. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.
 6. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach:

 1. Administrator informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Strony Internetowej.

III Okres i zasięg terytorialny przetwarzania danych osobowych

 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych jest zależny od podstawy i celu ich przetwarzania. Administrator informuje o nim zawsze przed zebraniem danych osobowych lub w trakcie tego procesu. Przykładowe okresy przechowywania danych osobowych:

 1. dane osobowe przetwarzane w związku z działaniami marketingowymi, będą przetwarzane do czasu otrzymania sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych lub zakończenia celu przetwarzania,
 2. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody na przetwarzanie tych danych, będą przetwarzane do czasu jej cofnięcia lub zakończenia celu przetwarzania,
 3. dane osobowe przetwarzane przy użyciu plików cookies i podobnych technologii, będą przetwarzane do czasu usunięcia tych plików przy pomocy ustawień przeglądarki lub urządzenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
 4. dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązujących przepisów prawa (np. w celach podatkowych, rozliczeniowych, sprawozdawczych itp.) będą przetwarzane w terminie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa rachunkowego lub podatkowego,
 5. dane osobowe związane ze świadczeniem usług Administratora będą przechowywane do czasu możliwego dochodzenia roszczeń od Administratora lub przez Administratora, tj. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie terminów przedawnienia roszczeń.

2. Zasięg terytorialny przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

IV Odbiorcy danych osobowych

Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika innym podmiotom wyłącznie na podstawie wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub w związku z realizacją celu, dla którego dane osobowe zostały Administratorowi przekazane, tj. w szczególności gdy jest to niezbędne dla realizacji otrzymanego przez Administratora żądania świadczenia na rzecz Użytkownika określonej usługi. Dane osobowe będą przekazywane innym podmiotom wyłącznie na mocy odrębnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, gwarantujących niezbędną ochronę przekazanych danych.

Odbiorcami danych osobowych Użytkownika przetwarzanych przez Administratora mogą być:

 1. podmioty przetwarzające dane osobowe na mocy umów powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. procesorzy),
 2. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi hostingowe, z zakresu dostarczania, obsługi i serwisowania oprogramowania lub sprzętu elektronicznego Administratora,
 3. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi marketingowe i PR,
 4. podmioty świadczące usługi z zakresu badań ankietowych,
 5. audytorzy, biegli, rewidenci, doradcy podatkowi, doradcy prawni, firmy windykacyjne,
 6. organy administracji publicznej, w tym w szczególności organy nadzoru.

Administrator jednocześnie informuje, że dane osobowe Użytkownika nie będą przekazywane podmiotom z państw trzecich.

V Uprawnienia Użytkownika w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownik ma prawo do:

 1. dostępu – uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o Użytkowniku są przetwarzane, jest on uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących Użytkownikowi, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);
 2. otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, za kolejne kopie Administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);
 3. sprostowania – żądania sprostowania danych osobowych Użytkownika, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);
 4. usunięcia danych – żądania usunięcia danych osobowych Użytkownika, jeżeli Administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO);
 5. ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy
  • Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystania;
  • Administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne Użytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Użytkownik wniósł sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika;
 6. przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu masowego danych osobowych Użytkownika, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika lub umowy z nim zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);
 7. sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownika w prawnie uzasadnionych celach Administratora, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Użytkownika, w tym wobec profilowania. Wówczas Administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy Użytkownika, będą ważniejsze od interesów Administratora, Administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO);
 8. cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem, wykorzystując podane dane kontaktowe i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

VI Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VII Zmiana Polityki Prywatności

Polityka Prywatności może być zmieniania i uaktualniania zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora, w szczególności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której Administrator przetwarza dane osobowe (o ile zmiana ta wpływa na brzmienie Polityki Prywatności), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych.

ico_newsletter Subscribe to receive latest news:
ico_newsletterThank You!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.