Creotech Instruments S.A.

OFERTA PUBLICZNA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

dni
godzin
minut
sekund

Jedna z największych spółek kosmicznych w Polsce jako pierwsza wchodzi na główny parkiet GPW

Emisja akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą (Emitent) objęła łącznie 396.558 Akcji serii I.

Cele emisyjne

Przeprowadzenie prac R+D w projektach satelitarnych
oraz systemów kwantowych i UAV

21 mln zł

Rozbudowa zaplecza produkcyjnego
i logistycznego Spółki

15,3 mln zł

Rozbudowa działu biznesowego, sprzedaży i marketingu oraz wsparcie sprzedażowej działalności zagranicznej

6,5 mln zł

Nabycie specjalistycznej
aparatury pomiarowej
i badawczej oraz IT

3 mln zł

Wdrożenie nowych technologii IT w obszarze kontrolingu, administracji i księgowości pozwalających na skalowanie spółki

0,5 mln zł

Harmonogram sprzed decyzji o czasowym zawieszeniu oferty:

3 czerwca 2022 rokuOpublikowanie Ceny Maksymalnej w formie Suplementu do Prospektu
6 czerwca – 13 czerwca roku; w dniu 13 czerwca zapisy do godz. 23:59Przyjmowanie zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Detalicznych
do 8 czerwca 2022 roku
do godz. 16:00
Dostarczenie do DM Navigator lub Noble Securities przez Osoby Uprawnione dokumentów potwierdzających spełnienie warunków dotyczących uzyskania Prawa Pierwszeństwa
8 czerwca 2022 rokuRozpoczęcie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
14 czerwca 2022 roku
do godz. 16:00
Zakończenie procesu budowania Księgi Popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
14 czerwca 2022 rokuUstalenie i opublikowanie: (i) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych; (ii) ostatecznej liczby Akcji Oferowanych inwestorom w poszczególnych transzach; oraz (iii) Ceny Emisyjnej Akcji Oferowanych
15 czerwca – 20 czerwca 2022 roku do godz. 23:59Przyjmowanie zapisów i wpłat na Akcje Oferowane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych
21 czerwca 2022 roku do godz. 23:59Ewentualne przyjmowanie zapisów i wpłat od Inwestorów Zastępczych
do 24 czerwca 2022 rokuPrzydział Akcji Oferowanych
około 8 lipca 2022 rokuRejestracja PDA na rachunkach papierów wartościowych Inwestorów Indywidualnych oraz Inwestorów Instytucjonalnych, którym przydzielone zostały Akcje Serii I
około 8 lipca 2022 rokuDopuszczenie Akcji Istniejących oraz Praw do Nowych Akcji oraz Nowych Akcji* do obrotu na GPW
około 8 lipca 2022 rokuOstatni dzień notowań Akcji Istniejących w alternatywnym systemie obrotu
NewConnect organizowanym przez GPW („NewConnect”)
około 11 lipca 2022 rokuZakładany pierwszy dzień notowań Akcji Istniejących oraz PDA, na rynku regulowanym GPW (dzień ten jest zależny od decyzji GPW i KDPW)

Creotech Instruments S.A. od wielu lat z sukcesem realizuje projekty, m.in. dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, jak również podmiotów komercyjnych.

Kluczowym obszarem działalności spółki jest rynek kosmiczny. W kwietniu 2022 r. spółka zrealizowała I fazę projektu PIAST, którego celem jest umieszczenie satelitów obserwacyjnych na orbicie okołoziemskiej w 2024 r. Przedsięwzięcie to ma na celu stworzenie w Polsce instrumentów narodowego systemu satelitarnej obserwacji Ziemi na potrzeby Sił Zbrojnych RP. Będzie to również pierwsze komercyjne wdrożenie autorskiej platformy satelitarnej HyperSat, którą rozwija spółka. PIAST to nie jedyny strategiczny projekt, przy którym bierze udział zespół inżynierów Creotech Instruments. Spółka wraz z partnerami biznesowymi pracuje przy programie EagleEye, w ramach którego opracowywany jest mikrosatelita obserwacyjny Ziemi. Jego wyniesienie na niską orbitę okołoziemską planowane jest na lata 2023/2024.

Ważnym obszarem działania spółki jest również produkcja i projektowanie zaawansowanej elektroniki, m.in. do sterowania procesami kwantowymi. Aktualnie Creotech rozpoczyna swój największy projekt z zakresu technologii kwantowych. W maju 2022 r. międzynarodowe konsorcjum pod przewodem Uniwersytetu w Innsbrucku, którego członkiem jest Creotech Instruments, zostało wybrane przez Komisję Europejską do projektu budowy pierwszego dużego komputera kwantowego dla UE.

Celem przedsięwzięcia jest budowa 100-kubitowego komputera kwantowego do 2025 roku oraz uzyskanie gotowości technologicznej do budowy 1000-kubitowego rozwiązania do 2029 roku.

Creotech przy tym projekcie jest jedynym podmiotem reprezentującym Europę Środkowo – Wschodnią. To dla spółki duży powód do dumy i tym samym potwierdzenie, że jej działania i zdobyte doświadczenie na rynku kwantowym są doceniane na arenie międzynarodowej.

Creotech Instruments S.A. jest również obecny na rynku bezzałogowych systemów powietrznych (UAV), dostarczając urządzenia i oprogramowanie m.in. do nadzoru ruchu dronów.

Systemy projektowane przez Creotech Instruments S.A. wykorzystywane są w najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych technologicznie instytucjach badawczych na świecie, tj. Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie, Instytucie Badań Ciężkich Jonów GSI, czy Centrum Badawczym DESY w Niemczech.

Konsekwentnie realizowane założenia rozwoju spółki, pozwalają firmie Creotech systematycznie zwiększać poziom przychodów i generować marże. W          I kwartale 2022 r. w relacji r/r spółka odnotowała około 2-krotny wzrost zysku netto, który od stycznia do marca br. wyniósł 0,57 mln zł. W tym czasie Creotech osiągnął również 24% wzrost r/r wyniku EBITDA, który ukształtował się na poziomie prawie 1,5 mln zł. Przychody ogółem w tym okresie wyniosły 9,4 mln zł i utrzymały się na poziomie podobnym do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Dane rynkowe

Według badań Komisji Europejskiej, europejska gospodarka kosmiczna daje zatrudnienie dla ponad 231 000 specjalistów. Jej wartość już kilka lat temu wynosiła ok 62 mld EUR i cały czas rośnie. Szacuje się, że rynek kosmiczny w perspektywie najbliższych lat ma osiągnąć ponad 25 tys. mikrosatelitów krążących nad Ziemią, co daje Creotech Instruments S.A. perspektywę na dalszy rozwój.

Według danych Research and Markets, w 2019 r. wartość rynku komputerów kwantowych wynosiła 507,1 mln USD i do 2030 r. ma ona wzrosnąć do poziomu 65 mld USD, co oznacza CAGR 56 proc. Europa i Ameryka Płn. Będą tu mieć największy udział, który może osiągnąć nawet 78 proc. w 2030 r.

Jak zapisać się na akcje Creotech Instruments S.A.?

Informacje na temat oferty dostępne są także pod adresem

Kontakt dla inwestorów

Dom Maklerski Navigator S.A.
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa,

tel.: +48 22 202 68 81
email: biuro@navigatorcapital.pl
www.dmnavigator.pl

Noble Securities S.A.
Rondo I. Daszyńskiego 2C
00-843 Warszawa

Tel.: +48 22 12 422 31 00
biuro@noblesecurities.pl
www.noblesecurities.pl