Spółka

Creotech Instruments S.A to wiodąca w Polsce spółka specjalizująca się w rozwoju zaawansowanych technologii kosmicznych oraz specjalistycznej elektroniki i aparatury do zastosowań globalnych, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii.

Od dnia 12 października 2021 r. Spółka była notowana na rynku NewConnect Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. W 2022 roku Creotech zadebiutował na głównym parkiecie GPW w Warszawie, jako pierwsza polska spółka z branży technologii kosmicznych.

Spółka wyróżnia pięć segmentów działalności:

  • NewSpace – dedykowany budowie platformy satelitarnej oraz jej podzespołów;
  • Earth Observation – dedykowany dostarczaniu systemów obserwacji Ziemi i technologii UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle) – Bezzałogowych Statków Powietrznych (dronów);
  • Science – dedykowany tworzeniu specjalistycznej elektroniki i podzespołów na potrzeby komputerów kwantowych oraz systemów synchronizacji czasu;
  • Production – dedykowany produkcji zaawansowanej elektroniki;
  • Projekty ESA – związany z projektami, realizowanymi głównie we współpracy i/lub na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Najbliższym celem Spółki jest finalizacja programu HyperSat – czyli budowy platformy satelitarnej, obsługującej misje kosmiczne mikrosatelitów oraz tworzenie ich konstelacji. Projekt odznacza się konkurencyjnością cenową oraz jakością i niezawodnością użytych podsystemów. Rozszerzeniem programu będzie wystrzelenie EagleEye, własnego mikrosatelity obserwacyjnego, zaplanowane na przełom 2023 i 2024 roku.

Inne działania prowadzone przez Creotech Instruments obejmują:

  • rozwój i wdrażanie technologii White Rabbit z zakresu systemów synchronizacji czasu;
  • rozwój i wdrażanie standardu Sinara z zakresu budowy komputerów kwantowych (we współpracy m.in. z Uniwersytetem Oxford, Berkley i MIT);
  • rozwój i wdrażanie produktów pod nazwą CreoScan z zakresu systemów wsparcia operacji dronowych;
  • realizację projektu SAMPLE z zakresu systemów monitorowania przeszkód lotniczych;
  • realizację projektu CreoDIAS polegającego na stworzeniu największego w Europie repozytorium danych satelitarnych (na zlecenie ESA).

Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi obszarami spółki.

Strategia działalności

Strategia działania spółki koncentruje się na budowaniu pozycji lidera rynku wśród firm na obszarze Europy Środkowej w zakresie dostarczania innowacyjnych i niezawodnych rozwiązań dla sektora kosmicznego i sektorów pośrednich. Firma będzie dążyć do stałego powiększania swoich przewag konkurencyjnych poprzez wysoką jakość oferowanych produktów i rozwiązań technologicznych, a jednocześnie ich wysoką innowacyjność.

Creotech Instruments zamierza wprowadzić na rynek własny system satelitarny najwyższego rzędu, tj. własne rozwiązanie konstelacji satelitarnych wraz z naziemnym systemem kontroli operacji i przetwarzania danych oparte w przeważającym stopniu na własnych podsystemach. Podstawą tego rozwiązania będzie uniwersalna, modularna platforma HyperSat, której największą unikalną przewagą konkurencyjną jest pełna elastyczność w dopasowaniu do docelowego payload’u – instrumentów np. optycznych lub radarowych wewnątrz satelity, umożliwiających realizację jego misji.

Poza rozwojem produktów sektora kosmicznego spółka zamierza rozwijać również pozostałe segmenty działalności operacyjnej.

Otoczenie rynkowe

Rynek kosmiczny

W 2019 roku całkowita wartość produktów dostarczanych na szeroko rozumiany rynek kosmiczny przekroczyła 360 mld USD ( „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association). Z tej kwoty ponad 277 mld USD stanowił rynek związany z satelitami (pozostałe jego segmenty obejmowały m.in. loty załogowe, programy naukowe eksploracji głębokiego kosmosu).

Zgodnie z danymi „2019 State of the Satellite Industry”, 2019, Satellite Industry Association segment produkcji satelitów jest najszybciej rosnącym segmentem rynku kosmicznego. W 2018 roku rynek ten osiągnął wartość 19,5 mld USD, jego roczna dynamika wzrostu, w porównaniu do 2017 roku, wyniosła 26%.

Użyteczność satelitów (rozumiana jako zakres zadań, które dany satelita może realizować) wzrasta razem z ich masą, przy czym przyrost ten jest największy w obszarze mikrosatelitów (10-150 kg).

Zgodnie z raportem „6th Ed. Prospects for the Small Satellite Market”, 2020 Euroconsult, rynek małych satelitów (rozumianych jako jednostki poniżej 500 kg) wszedł w fazę bardzo szybkiego przyrostu. Według autorów raportu w okresie 2020-2029 w przestrzeni kosmicznej znajdzie się 10.110 małych satelitów, oznacza to średnio 1.011 satelitów wystrzeliwanych każdego roku. Dla porównania w latach 2010-2019 było to w sumie 1.810 satelitów, czyli 181 sztuk każdego roku. Oznacza to ponad 5 krotny przyrost.

Rynek danych satelitarnych

Zgodnie z danymi „Copernicus Market Report”, 2019, PricewaterhouseCoopers) rynek danych satelitarnych w 2017 roku szacowany był na pomiędzy 2,7 – 3,1 mld EUR, a jego roczny wzrost (CAGR) do roku 2022 na 7% rocznie. Zgodnie z raportem, w najbliższych latach rynek może zostać zdominowany przez dywersyfikacje klientów końcowych i zmianę ich potrzeb (klient nieprofesjonalny oczekujący danych wysokoprzetworzonych): wprowadzanie zaawansowanej analityki (m.in. sztuczna inteligencja AI, modelowanie statystyczne, predykcja zmian w przyszłości); pojawienie się i udostępnianie dużych zasobów darmowych danych.

Rynek technologii UAV

Rynek związany z technologiami UAV w 2018 roku szacowany był na 5,8 mld USD. W okresie do 2025 roku rosnąć będzie o 56,5% rocznie („Commercial Drone Market Report”, 2019, Grand View Research Inc). W 2018 roku na rynek wprowadzono 274,6 tysiąca jednostek UAV. Jednostki te znalazły zastosowanie w wielu sektorach – od rozrywki, przez rolnictwo, energetykę, bezpieczeństwo i obronność. W szczególności UAV używane są w obszarach, w których działania człowieka albo są za drogie, albo są niebezpieczne (np. monitoring linii wysokiego napięcia). W chwili obecnej w różnych krajach prowadzone są prace legislacyjne umożliwiające coraz szersze wykorzystywanie dronów i danych zebranych przez drony.

Rynek aparatury naukowo-pomiarowej podzespołów do komputerów kwantowych (segment „Science”)

Zgodnie z badaniem potencjału rynku uwzględniającym efekty pandemii COVID-19 („Quantum Computing Market with COVID-19 impact by Offering, Deployment, Application, Technology, End-use Industry and Region – Global Forecast to 2026”) przeprowadzone przez agencję MarketsAndMarkets rynek komputerów kwantowych wciąż jest w bardzo wczesnej fazie rozwoju, a spodziewane tempo jego wzrostu w okresie od 2021 do 2026 roku wyniesie 30,2% oraz osiągnie on poziom 1,765 mld USD. Głównymi obszarami, które w tych latach będą wpływać na wzrost wartości tego rynku, oprócz badań naukowych nad komputerami kwantowymi, są bankowość i sektor finansowy, a w dalszej kolejności zastosowania medyczne. Ponadto istotnym czynnikiem przyśpieszającym rozwój tego rynku są liczne programy i projekty narodowe, międzynarodowe i prywatne, których celem jest zintensyfikowanie prac badawczo-rozwojowych nad komputerami kwantowymi.

Rynek produkcji kontraktowej

Rynek producentów elektroniki kontraktowej w Polsce obejmuje dostawców zaawansowanych technologii produkcji dla firm wdrażających na rynek elektronikę, które zazwyczaj nie posiadają własnego zaplecza wytwórczego lub też nie dysponują zespołem osobowym (technologami) o odpowiednich do realizacji takich zleceń kompetencjach. Producenci elektroniki kontraktowej obsługują głównie małe i średnie serie produkcyjne, gdzie gotowe produkty trzeba dostarczyć na rynek w skończonym czasie. Dostawa produktów na rynek wytwarzanych w niewielkich seriach wymaga również dużej precyzji montażu (mniejszy poziom tolerancji na błędy) oraz często dodatkowych operacji technologicznych m.in. lakierowania, czy testów rentgenowskich.

Rynek projektów ESA

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) jest głównym publicznym odbiorcą systemów kosmicznych w Europie. Agencja składa się z 22 członków, w tym od 2012 roku z Polski. W 2020 roku jej roczny budżet wynosił 6,68 mld EUR. Budżet ESA systematycznie wzrasta, a od 2005 roku (kiedy wynosił ok. 3,0 mld EUR) wzrósł ponad dwukrotnie.

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.