Impakt

coding-1841550_1280

Creotech Instruments S.A. realizuje projekt obejmujący dopracowanie i komercjalizację infrastruktury programowo-sprzętowej kontrolno-pomiarowej „IMPAKT” dla aplikacji wykorzystujących zjawiska kwantowe, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Tworzony system odpowiada na potrzebę sterowania układami wymagającymi subnanosekundowej synchronizacji czasowej i bardzo niskiej latencji rzędu mikrosekund. Takie rozwiązania sprzętowe niezbędne są przy pracach badawczych i tworzeniu technologii kwantowych, w szczególności tych opartych na tzw. pułapkach jonowych.

Technologie te znajdują zastosowanie w intensywnie rozwijanych obecnie komputerach kwantowych, zegarach atomowych, wzorcach czasu i częstotliwości, wysokoczułych systemach czujnikowych, grawimetrach oraz w badaniu właściwości chemicznych cząstek i biomolekuł.

W projekcie wykorzystane zostaną opracowane przez Politechnikę Warszawską, dostępne na licencji otwartej (open hardware licence, OHL) modele rozwiązań kontrolno-pomiarowych. Powstały one w odpowiedzi na zapotrzebowanie jednostek naukowych (zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych) zajmujących się badaniami układów z pułapkami jonowymi. Są jednak niedopracowane (TRL3-TRL5) i nie nadają się na tym etapie do komercyjnej produkcji.

W ramach projektu wspomniane modele układów zostaną dopracowane, a wytworzone prototypy poddane profesjonalnym testom w dziale R&D Creotech Instruments S.A. Na podstawie wstępnych testów wprowadzone zostaną niezbędne poprawki projektów modułów, zaprojektowane zostaną również profesjonalne testy w celu przeprowadzenia komercjalizacji. Określone i opisane zostaną parametry modułów oraz sporządzona zostanie dokumentacja odpowiadająca standardom przemysłowym. Efektem projektu będzie gotowy produkt (TRL9), który zostanie wdrożony w działalności Creotech Instruments S.A.

Projekt w części bazuje na opracowywanym przez Spółkę w ramach projektu NCBR „HETMAN” systemie kontrolno-pomiarowym czasu rzeczywistego i jest jego naturalnym rozszerzeniem dla aplikacji wymagających subnanosekundowej precyzji.

Projekt realizowany jest od 1 maja 2018 roku.

Wartość całkowita projektu: 3 739 872,56 PLN
Kwota dofinansowania: 2 630 320,12 PLN

ico_newsletter Zapisz się, aby otrzymywać najnowsze wiadomości:
ico_newsletterDziękujemy.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.