Creotech Instruments planning public share issue in Q2 2022

stock-exchange-642896_1280

The NewConnect-listed company plans to transfer its listing to the regulated market of the Warsaw Stock Exchange later this year. The company is also working on conducting a share issue in Q2 2022, still before the listing transfer. The company’s capital needs are approximately  PLN 50-60m needed to complete key R&D projects and increase its production and sales capacities. Creotech Instruments’ goal is to become one of the main suppliers of space technologies in Central Europe in the coming years. In 2021, the company generated about PLN 40m in total revenues, including from space projects, its quantum business, drone services segment, as well as contract manufacturing and grants.

“We operate in a promising market, with relatively little competition in Poland. At the same time, we are consistently pursuing our strategy, which, coupled with our innovative business model, will allow us to upscale our business substantially. One of our most important goals is to place the EagleEye satellite in orbit, followed by observation satellites for the defense sector as part of the PIAST project. This will be a landmark moment in Creotech’s history. We want to prove that our microsatellite platforms meet all expectations and achieve space heritage. This will position us to start marketing microsatellite platforms worth up to USD 4m each to commercial customers. At the same time, in the near term, we want to transfer the listing of our shares to the WSE’s regulated market and thus be able to tap into a larger base of potential customers and business partners,” Grzegorz Brona, President of the Management Board of Creotech Instruments S.A. “According to our plans, the transfer of our listing to the WSE’s main market will be preceded by a share issue. We are in the final stages of the approval process of our Prospectus and hope to receive a positive decision from the Polish Financial Supervision Authority soon,” adds Grzegorz Brona.

The funds raised from the public issue of shares will be used to develop production technologies and thus the completion of R&D projects related to satellite technologies, quantum systems and UAV (unmanned aerial vehicle) operation management systems.

The lead manager of the offering will be Dom Maklerski Navigator S.A. The process will be supported by Noble Securities and WBW Weremczuk, Bobeł & Partners, a law firm, with CC Group Sp. z o.o. advising Creotech Instruments’ management board. Details of the public offering of shares, including the subscription schedule, will be available in the Prospectus, which will be published immediately after it is approved by the Polish Financial Supervision Authority.

Creotech Instruments S.A. is a Polish company specializing in space technologies and electronic components and instruments for global applications, including quantum computing, quantum cryptography, as well as quantum physics and high energy laboratories. The company was the first European manufacturer of new generation computer control electronics. Thus far, the company has developed 37 advanced systems for quantum applications delivered to nearly 50 scientific laboratories, such as the University of Oxford and Berkley.

Strategic assumptions of Creotech Instruments until 2025:

 • Space:
  • success of the EagleEye space mission, i.e.  launch of an Earth observation microsatellite to orbit – 2023. The satellite is built on the HyperSat platform
  • completion of the PIAST (Polish ImAging SaTellites) mission for the Ministry of National Defense
 • Earth atmosphere: Poland’s main and Europe’s major supplier of systems for UAV mission risk analysis, planning and control
 • Earth:
  • provider of a comprehensive control system for quantum computers
  • strong position as one of the most important satellite data integrators thanks to partnerships with the EUSPA and the European Commission
  • marketing a time synchronization system for telecommunications solutions.

Creotech Instruments is currently involved in the next Comet Interceptor mission organized by the European Space Agency. The company will be tasked with designing and manufacturing components for one of the probe’s research instruments. Slated to launch in 2029, the probe will be placed in deep space to study the composition and properties of comets.

***

Niniejszy materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu lub objęciu akcji spółki Creotech Instruments S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”). Oferta publiczna akcji, o której mowa w niniejszym komunikacie prasowym, zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie Spółki („Prospekt”), o ile zostanie opublikowany w związku z planowaną ofertą publiczną jej akcji oraz zamiarem dopuszczenia i wprowadzenia akcji Spółki oraz praw do akcji nowej emisji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) („Oferta”). Prospekt sporządzony w związku z Ofertą  oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW będzie jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o Ofercie. Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty w Polsce po: (i) zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego; oraz (ii) publikacji Prospektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Dla celów Oferty w Polsce oraz dopuszczenia i wprowadzenia papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na stronie internetowej Spółki https://creotech.pl/), oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronach internetowych DM Navigator (www.dmnavigator.pl) oraz Noble Securities (www.noblesecurities.pl) zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa europejskiego i polskiego. Wszelkie inwestycje związane z Ofertą powinny być realizowane wyłącznie na podstawie informacji, które będą zawarte w zatwierdzonym i opublikowanym Prospekcie oraz we wszelkich zmianach lub suplementach do Prospektu. Opublikowany Prospekt może zawierać informacje, które różnią się od informacji zawartych w niniejszym komunikacie prasowym.

Niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie poglądowy i informacje w nim zawarte mogą nie być uznawana za pełne czy kompletne. Ani niniejszy komunikat prasowy, ani żadna jego część, ani fakt jego rozpowszechniania, nie stanowią podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową, zobowiązaniem lub jakąkolwiek decyzją inwestycyjną.

Niniejszy komunikat prasowy nie jest przeznaczony do rozpowszechniania ani wykorzystywania przez żadną osobę lub podmiot w jakiejkolwiek jurysdykcji, gdzie takie rozpowszechnienie lub wykorzystywanie byłoby sprzeczne z miejscowymi przepisami prawa lub innymi regulacjami, lub które poddałyby Spółkę lub akcjonariuszy Spółki lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych wymogom w zakresie autoryzacji, notyfikacji, koncesjonowania lub innym wymogom wynikającym z odpowiednich przepisów. Rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego oraz innych informacji związanych z Ofertą może być ograniczone przepisami prawa, a osoby, które wejdą w posiadanie jakiegokolwiek dokumentu lub innych informacji, o których mowa w niniejszym komunikacie, powinny zasięgnąć informacji o takich ograniczeniach oraz je przestrzegać. Nieprzestrzeganie wspomnianych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących papierów wartościowych w danej jurysdykcji. W niektórych jurysdykcjach rozpowszechnianie niniejszego komunikatu prasowego może być niezgodne z prawem.

Prospekt ani papiery wartościowe Spółki nim objęte nie były i nie będą przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prospektowego lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r., ze zmianami („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych przez Spółkę, akcjonariuszy lub którykolwiek z ich podmiotów powiązanych oraz ich doradców. W szczególności niniejszy komunikat nie stanowi oferty papierów wartościowych przeznaczonych do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, których dotyczy komunikat nie zostały ani nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych i nie mogą być oferowane ani sprzedawane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki, chyba że w ramach wyjątku od wymogu rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej wymogowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona oferta publiczna papierów wartościowych Spółki.

 

ico_newsletter Subscribe to receive latest news:
ico_newsletterThank You!

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.